Degenerative İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Degenerative İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Degenerative Nedir?


Degenerative kelimesi, bir organ veya dokunun zamanla yıpranması ve işlevini kaybetmesi anlamına gelir. Bu süreç, yaşlanma veya hastalık nedeniyle oluşabilir.

Örnek cümleler:

 1. My grandmother has degenerative arthritis, and it’s getting worse every year. (Büyükannemde dejeneratif artrit var ve her yıl kötüleşiyor.)
 2. The doctor told me that my father has a degenerative eye disease. (Doktor, babamın dejeneratif bir göz hastalığı olduğunu söyledi.)
 3. Degenerative changes in the spinal cord can lead to paralysis. (Omurilikteki dejeneratif değişiklikler felce yol açabilir.)
 4. My aunt has been diagnosed with degenerative disc disease, and she’s in a lot of pain. (Teyzem dejeneratif disk hastalığı teşhisi kondu ve çok acı çekiyor.)
 5. The athlete’s degenerative knee condition forced him to retire early. (Sporcu dejeneratif diz durumu nedeniyle erken emekli olmak zorunda kaldı.)
 6. My friend’s mother has a degenerative brain disorder that affects her memory. (Arkadaşımın annesi, hafızasını etkileyen dejeneratif bir beyin bozukluğu geçiriyor.)
 7. The vet said that my dog’s degenerative joint disease is common in older breeds. (Veteriner, köpeğimin dejeneratif eklem hastalığının yaşlı ırklarda yaygın olduğunu söyledi.)
 8. Degenerative changes in the lungs can lead to difficulty breathing. (Akciğerlerdeki dejeneratif değişiklikler nefes almada zorluklara neden olabilir.)
 9. My uncle has a degenerative nerve disease that causes him to lose feeling in his hands and feet. (Amcamın, elleri ve ayaklarındaki his kaybına neden olan bir dejeneratif sinir hastalığı var.)
 10. The doctor explained that my mother’s degenerative heart disease is causing her heart to weaken. (Doktor, annemin kalbini zayıflatan dejeneratif kalp hastalığının olduğunu açıkladı.)
 11. Degenerative bone disease can lead to fractures and breaks. (Dejeneratif kemik hastalığı kırıklara ve kırılmalara yol açabilir.)
 12. The MRI showed that my sister’s degenerative spinal condition is causing her severe pain. (MRI, kız kardeşimin şiddetli ağrıya neden olan dejeneratif omurga durumunu gösterdi.)
 13. Degenerative changes in the liver can lead to liver failure. (Karaciğerdeki dejeneratif değişiklikler karaciğer yetmezliğine neden olabilir.)
 14. The doctor suspects that my brother’s degenerative muscle disease is genetic. (Doktor, kardeşimin dejeneratif kas hastalığının genetik olduğundan şüpheleniyor.)
 15. Degenerative eye disease can lead to blindness. (Dejeneratif göz hastalığı körlüğe neden olabilir.)
 16. The artist’s degenerative joint condition made it difficult for him to paint. (Sanatçının dejeneratif eklem durumu resim

çizmesini zorlaştırdı.)
17. Degenerative changes in the brain can cause dementia. (Beyindeki dejeneratif değişiklikler demansa neden olabilir.)

 1. The doctor recommended physical therapy to help manage my degenerative spine condition. (Doktor, dejeneratif omurga durumumu yönetmek için fizik tedavi önerdi.)
 2. Degenerative joint disease can make it difficult to perform daily activities. (Dejeneratif eklem hastalığı günlük aktiviteleri yapmayı zorlaştırabilir.)
 3. The veterinarian suggested a special diet to help slow down my cat’s degenerative kidney disease. (Veteriner, kedimin dejeneratif böbrek hastalığını yavaşlatmaya yardımcı olmak için özel bir diyet önerdi.)

(Türkçe karşılıklar koyulaştırılmış mavi yazı ile belirtilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.