Deferentially İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deferentially İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deferentially Nedir?

Deferentially kelimesi “saygı ve itaatle” anlamına gelir. Başka bir kişiye veya otoriteye karşı saygılı bir şekilde davranmak için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. I spoke deferentially to my boss when I asked for a raise. (Patronuma bir zam istediğimde saygıyla konuştum.)
 2. The soldier saluted deferentially when he saw his commanding officer. (Asker komutanını görünce saygıyla selamladı.)
 3. She responded deferentially to the judge’s questions during the trial. (Duruşma sırasında hakimin sorularına saygılı bir şekilde cevap verdi.)
 4. The waiter treated the customers deferentially, making sure their every need was met. (Garson müşterilere saygılı davrandı ve ihtiyaçlarına cevap verdi.)
 5. He always speaks deferentially to his elders. (O, her zaman büyüklere saygıyla konuşur.)
 6. The employee acted deferentially towards his new manager. (Çalışan, yeni müdürüne karşı saygılı davrandı.)
 7. The journalist interviewed the celebrity deferentially, showing respect for their accomplishments. (Gazeteci ünlüyü saygıyla röportaj yaptı ve başarılarına saygı gösterdi.)
 8. The student deferred to the teacher’s expertise when it came to difficult questions. (Öğrenci zor sorularla karşı karşıya kaldığında öğretmenin uzmanlığına saygı gösterdi.)
 9. The diplomat spoke deferentially to the foreign ambassador, hoping to establish good relations. (Diplomat, iyi ilişkiler kurmayı umarak yabancı büyükelçiye saygılı bir şekilde konuştu.)
 10. The employee always addressed his boss deferentially, never questioning their decisions. (Çalışan, patronuna her zaman saygılı bir şekilde hitap etti ve kararlarını sorgulamadı.)
 11. The athlete behaved deferentially towards the coach, knowing that their advice would help them improve. (Sporcu koçuna saygılı davrandı ve tavsiyelerinin kendisini geliştireceğini biliyordu.)
 12. The police officer spoke deferentially to the mayor, recognizing their authority. (Polis memuru, otoritelerini tanıyarak belediye başkanına saygıyla konuştu.)
 13. The assistant showed deference to the CEO, always asking for their approval before making decisions. (Asistan, kararlarını vermeden önce her zaman CEO’nun onayını sorarak saygı gösterdi.)
 14. The teacher spoke deferentially to the parents during the parent-teacher conference. (Öğretmen, veli toplantısı sırasında velilere saygılı bir şekilde konuştu.)
 15. The lawyer deferred to the judge’s ruling, knowing that it was final. (Avukat, kararın nihai olduğunu bildiği için hakimin kararına saygı gösterdi.)
 16. The employee treated the elderly customers deferentially, offering them special assistance. (Çalışan, yaşlı müş

terilere özel yardım teklif ederek onlara saygı gösterdi.)
17. The manager spoke deferentially to the company’s board of directors, knowing that they held significant power. (Yönetici, şirketin yönetim kuruluna saygıyla konuştuğunu ve onların önemli bir güce sahip olduklarını bildi.)

 1. The doctor deferred to the patient’s wishes when it came to their treatment plan. (Doktor, tedavi planı konusunda hastanın isteklerine saygı gösterdi.)
 2. The employee deferred to the team leader’s decision, trusting their judgment. (Çalışan, takım liderinin kararına saygı gösterdi ve onların yargısına güvendi.)
 3. The student addressed the professor deferentially, showing respect for their knowledge and experience. (Öğrenci, profesöre saygılı bir şekilde hitap etti ve bilgi ve deneyimlerine saygı gösterdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.