Defaulter İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defaulter İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defaulter

Defaulter, özellikle finansal anlaşmalarda yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişi veya kuruluşları ifade eden bir terimdir.

 1. John is a defaulter on his credit card payments. (John kredi kartı ödemelerinde temerrüde düşen biri.)
 2. The company was declared a defaulter after failing to pay back its loans. (Şirket kredilerini geri ödemediği için bir temerrüde düşen ilan edildi.)
 3. The defaulter was fined for not paying his parking tickets. (Temerrüde düşen kişi, park cezalarını ödemediği için cezalandırıldı.)
 4. The defaulter was blacklisted by the bank. (Temerrüde düşen kişi, banka tarafından kara listeye alındı.)
 5. The defaulter refused to pay his rent and was evicted from his apartment. (Temerrüde düşen kişi kirasını ödemeyi reddetti ve daireden çıkarıldı.)
 6. The defaulter’s credit score was negatively affected by his late payments. (Temerrüde düşen kişinin kredi skoru gecikmeli ödemeleri nedeniyle olumsuz etkilendi.)
 7. The defaulter was given a warning before legal action was taken. (Temerrüde düşen kişiye yasal işlem yapmadan önce uyarı yapıldı.)
 8. The company became a defaulter due to its poor financial management. (Şirket kötü finansal yönetimi nedeniyle bir temerrüde düşen oldu.)
 9. The defaulter was unable to secure a loan due to his past financial history. (Temerrüde düşen kişi geçmiş finansal geçmişi nedeniyle kredi alamadı.)
 10. The defaulter’s assets were seized to pay off his debts. (Temerrüde düşen kişinin varlıkları borçlarını ödemek için el konuldu.)
 11. The defaulter was asked to pay a penalty for his late tax payments. (Temerrüde düşen kişiden gecikmiş vergi ödemeleri için ceza talep edildi.)
 12. The defaulter’s account was frozen by the bank. (Temerrüde düşen kişinin hesabı banka tarafından donduruldu.)
 13. The defaulter’s business went bankrupt due to his inability to pay off his debts. (Temerrüde düşen kişinin işi borçlarını ödeyememesi nedeniyle iflas etti.)
 14. The defaulter was given a deadline to pay off his outstanding balance. (Temerrüde düşen kişiye açık bakiyesini ödemek için bir süre tanındı.)
 15. The defaulter was taken to court for his non-payment of alimony. (Temerrüde düşen kişi nafaka ödemesini yapmadığı için mahkemeye çıkarıldı.)
 16. The defaulter’s reputation was tarnished due to his financial troubles. (Temerrüde düşen kişinin finansal

sıkıntıları nedeniyle itibarı zedelendi.)
17. The defaulter was given a second chance to pay off his debts. (Temerrüde düşen kişi borçlarını ödemek için ikinci bir şans verildi.)

 1. The defaulter’s property was foreclosed by the bank. (Temerrüde düşen kişinin mülkü banka tarafından haciz edildi.)
 2. The defaulter’s wages were garnished to pay off his debts. (Temerrüde düşen kişinin maaşı borçlarını ödemek için haczedildi.)
 3. The defaulter’s creditors were left with no choice but to take legal action. (Temerrüde düşen kişinin alacaklıları yasal işlem yapmaktan başka seçeneği kalmadı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.