Decrease İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decrease İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decrease İle İlgili Cümleler

Decrease Türkçe anlamı “azalmak” olan bir fiildir. Aşağıdaki cümlelerde decrease kelimesinin kullanımına örnekler verilmiştir.

 1. Decreasing the speed of the car prevented an accident. (Aracın hızını azaltmak bir kaza önledi.)
 2. Our profits have decreased significantly this quarter. (Kârlarımız bu çeyrekte önemli ölçüde azaldı.)
 3. They have taken measures to decrease air pollution in the city. (Kentteki hava kirliliğini azaltmak için önlemler aldılar.)
 4. The government has promised to decrease taxes next year. (Hükümet gelecek yıl vergileri azaltmayı vaat etti.)
 5. We need to decrease our expenses if we want to save more money. (Daha fazla para biriktirmek istiyorsak giderlerimizi azaltmamız gerekiyor.)
 6. He decided to decrease his workload to reduce stress. (Stresi azaltmak için iş yükünü azaltmaya karar verdi.)
 7. The temperature is expected to decrease over the weekend. (Sıcaklık hafta sonunda düşmesi bekleniyor.)
 8. The number of tourists visiting the country has decreased since the pandemic started. (Pandemi başladığından beri ülkeyi ziyaret eden turist sayısı azaldı.)
 9. We should decrease our reliance on fossil fuels and switch to renewable energy sources. (Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeliyiz.)
 10. The company has decided to decrease the number of employees to cut costs. (Şirket maliyetleri azaltmak için çalışan sayısını azaltmaya karar verdi.)
 11. His popularity has decreased since the scandal broke out. (Skandal patlak verdiğinden beri popülerliği azaldı.)
 12. We need to decrease the amount of sugar we consume for our health. (Sağlığımız için tükettiğimiz şeker miktarını azaltmamız gerekiyor.)
 13. The value of the currency has decreased compared to other currencies. (Para biriminin değeri diğer para birimlerine göre azalmıştır.)
 14. His performance

  decreased after he injured his knee. (Dizini incittikten sonra performansı azaldı.)

 15. The company has decided to decrease the price of their products to increase sales. (Satışları artırmak için şirket ürünlerinin fiyatını azaltmaya karar verdi.)
 16. The population of the town has decreased over the years due to migration. (Göç nedeniyle şehrin nüfusu yıllar içinde azalmıştır.)
 17. The team’s chances of winning decreased after their best player got injured. (En iyi oyuncuları yaralanınca takımın kazanma şansı azaldı.)
 18. The company is trying to decrease its carbon footprint by using eco-friendly technologies. (Şirket çevre dostu teknolojiler kullanarak karbon ayak izini azaltmaya çalışıyor.)
 19. The demand for their product has decreased due to the availability of cheaper alternatives. (Daha ucuz alternatiflerin mevcut olması nedeniyle ürünlerine olan talep azaldı.)
 20. We need to decrease our meat consumption for environmental reasons. (Çevre nedenleriyle et tüketimimizi azaltmamız gerekiyor.)
 21. The company has decided to decrease the amount of plastic packaging they use. (Şirket kullandığı plastik ambalaj miktarını azaltmaya karar verdi.)
 22. Their friendship decreased after they had a disagreement. (Bir anlaşmazlıktan sonra arkadaşlıkları azaldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.