Debenture İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Debenture İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Debenture Nedir?

Debenture, bir şirketin veya devletin borçlanma senedi olarak çıkardığı bir finansal araçtır. Debenture sahipleri, şirket veya devletin borçlarının geri ödenmesi ve faiz ödemelerinin yapılması konusunda bir hak elde ederler.

Örnek Cümleler:

 1. John invested in debentures issued by the government. (John hükümet tarafından çıkarılan tahvillere yatırım yaptı.)
 2. The company raised funds through the issuance of debentures. (Şirket tahvil çıkarma yoluyla fon topladı.)
 3. The debenture holders will be paid interest annually. (Tahvil sahipleri yıllık olarak faiz ödemesi alacaklar.)
 4. Debentures are usually considered less risky than stocks. (Tahviller genellikle hisse senetlerinden daha az riskli olarak kabul edilirler.)
 5. The debenture had a maturity date of 10 years. (Tahvilin vadesi 10 yıldı.)
 6. The company defaulted on its debenture payments. (Şirket tahvil ödemelerinde temerrüde düştü.)
 7. The debenture was secured against the company’s assets. (Tahvil şirketin varlıkları karşılığında teminat altına alındı.)
 8. The debenture was convertible into shares of the company. (Tahvil şirketin hisselerine dönüştürülebilirdi.)
 9. The company offered a higher interest rate for its debentures. (Şirket tahvilleri için daha yüksek bir faiz oranı teklif etti.)
 10. The debenture was issued at a discount. (Tahvil indirimli olarak çıkarıldı.)
 11. The company redeemed its debentures before maturity. (Şirket tahvillerini vadesinden önce geri aldı.)
 12. The debenture holders will have priority in the event of liquidation. (Tahvil sahipleri tasfiye durumunda öncelikli haklara sahip olacaklar.)
 13. The debenture was rated as investment grade by credit agencies. (Tahvil kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyede derecelendirildi.)
 14. The company issued debentures to finance its expansion plans. (Şirket genişleme planlarını finanse etmek için tahvil çıkardı.)
 15. The debenture had a fixed interest rate for the duration of its term. (Tahvilin vadesi boyunca sabit bir faiz oranı vardı.)
 16. The debenture was unsecured, which made it riskier for investors. (Tahvil teminatsızdı, bu da yatırımcılar için daha riskli hale getirdi.)
 17. The debenture was oversubscribed, indicating high demand from investors. (Tahvil talebinin yüksek olduğunu gösteren aşırı talep gördü.)
 18. The debenture holders had the right to

vote at the company’s annual general meeting. (Tahvil sahipleri şirketin yıllık genel kurulunda oy kullanma hakkına sahiptiler.)
19. The company’s debenture issue was fully subscribed within hours of its launch. (Şirketin tahvil ihalesi başlatılmasından saatler içinde tamamen talep gördü.)

 1. The debenture provided a reliable source of income for investors. (Tahvil yatırımcılar için güvenilir bir gelir kaynağı sağladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.