Deaf İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deaf İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deaf Nedir?

Deaf kelimesi İngilizce’de “sağırlık” anlamına gelmektedir. İnsanların işitme duyularının tamamen veya kısmen kaybı durumunu ifade etmek için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. My cousin is deaf in one ear. (Kuzenim bir kulağı sağır.)
 2. She’s been deaf since birth. (O, doğuştan beri sağır.)
 3. He had to learn sign language to communicate with his deaf brother. (Sağırlık olan kardeşiyle iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrenmek zorunda kaldı.)
 4. The school offers programs for deaf students. (Okul, sağır öğrenciler için programlar sunar.)
 5. She loves music, even though she’s deaf. (O, sağır olmasına rağmen müziği sever.)
 6. The concert had a sign language interpreter for the deaf audience. (Konserde, sağır izleyiciler için işaret dili tercümanı vardı.)
 7. He was born deaf, but he’s able to communicate through lip reading. (O, doğuştan sağır ama dudak okuyarak iletişim kurabiliyor.)
 8. Deaf culture has its own unique language and traditions. (Sağırlar kültürü, kendine özgü bir dil ve geleneklere sahiptir.)
 9. The deaf community faces many challenges in accessing healthcare. (Sağırlar topluluğu, sağlık hizmetlerine erişimde birçok zorlukla karşı karşıyadır.)
 10. She uses a hearing aid to help with her partial deafness. (Kısmi sağır olmasına yardımcı olmak için işitme cihazı kullanır.)
 11. Deaf people can participate in many sports, including basketball and swimming. (Sağırlar, basketbol ve yüzme de dahil olmak üzere birçok spor dalında yer alabilirler.)
 12. The movie had subtitles for the deaf audience. (Filmin, sağır izleyiciler için altyazısı vardı.)
 13. He’s been an advocate for deaf rights for many years. (O, birçok yıldır sağır hakları için savunuculuk yapmaktadır.)
 14. Deaf children often attend schools for the deaf. (Sağırlık olan çocuklar genellikle sağır okullarına giderler.)
 15. The museum offers tours in sign language for deaf visitors. (Müze, sağır ziyaretçiler için işaret dili turları sunar.)
 16. She’s learning braille as a way to communicate with deaf-blind individuals. (O, sağır-kör insanlarla iletişim kurmanın bir yolu olarak braille öğreniyor.)
 17. Deaf people often rely on visual cues to

communicate. (Sağırlar, iletişim kurmak için genellikle görsel ipuçlarına güvenirler.)
18. He’s working on a new device to help deaf individuals hear better. (O, sağır bireylerin daha iyi duymalarına yardımcı olacak yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.)

 1. Deafness can have a significant impact on a person’s mental health. (Sağırlık, bir kişinin ruh sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.)
 2. The government provides resources for deaf individuals to access education and employment. (Hükümet, sağır bireylerin eğitim ve istihdamına erişim sağlamaları için kaynaklar sunar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.