Cycle İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cycle İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cycle

Cycle, Türkçe anlamı ile “döngü” veya “bisiklet” anlamına gelir. Aşağıda, “cycle” kelimesinin farklı anlamlarına bağlı olarak kullanıldığı 20 örnek cümle verilmiştir.

 1. I need to cycle through my emails and reply to the important ones. (E-postalarımı döngüsel olarak kontrol etmeli ve önemli olanlara cevap vermeliyim.)
 2. The cycle of life and death is a natural process. (Hayat ve ölüm döngüsü doğal bir süreçtir.)
 3. I prefer to cycle to work rather than drive. (İşe araba yerine bisikletle gitmeyi tercih ederim.)
 4. The washing machine is stuck in a cycle and won’t finish. (Çamaşır makinesi bir döngüde takılı kaldı ve bitmiyor.)
 5. The economy goes through a cycle of growth and recession. (Ekonomi büyüme ve durgunluk döngüsünden geçer.)
 6. You need to cycle the power to restart the computer. (Bilgisayarı yeniden başlatmak için gücü devre dışı bırakmanız gerekir.)
 7. I like to cycle in the countryside on weekends. (Hafta sonları kırsalda bisiklet sürmeyi seviyorum.)
 8. The carbon cycle is essential for life on earth. (Karbon döngüsü, dünya üzerindeki yaşam için hayati öneme sahiptir.)
 9. The company has a recycling program to reduce waste. (Şirket, atıkları azaltmak için bir geri dönüşüm programına sahiptir.)
 10. The teacher explained the water cycle to the students. (Öğretmen öğrencilere su döngüsünü açıkladı.)
 11. The stock market is currently in a downward cycle. (Borsa şu anda düşüş döngüsünde.)
 12. The washing instructions say to use the delicate cycle for this shirt. (Yıkama talimatları bu gömlek için hassas döngü kullanmanızı söyler.)
 13. We need to break the cycle of poverty in this community. (Bu topluluktaki yoksulluk döngüsünü kırmamız gerekiyor.)
 14. The moon has a cycle of phases that repeat every 28 days. (Ayın 28 gün arayla tekrarlanan bir faz döngüsü vardır.)
 15. The rock cycle explains how different types of rocks are formed. (Kaya döngüsü, farklı türdeki kayaların nasıl oluştuğunu açıklar.)
 16. The gym has a variety of stationary cycles for indoor exercise. (Spor salonu, kapalı alanda egzersiz yapmak için çeşitli sabit bisikletlere sahiptir.)
 17. The project went through several cycles of testing before it was released. (Proje yayınlanmadan önce birkaç kez test döngüsünden geçti.)
 18. The life cycle of a butterfly includes four stages: egg, larva,

pupa, and adult. (Bir kelebeğin yaşam döngüsü dört aşamayı içerir: yumurta, larva, pupa ve ergin.)
19. The traffic lights are on a cycle that changes every few minutes. (Trafik ışıkları birkaç dakikada bir değişen bir döngü üzerinde çalışır.)

 1. The business has a cycle of peak seasons and slow seasons. (Şirketin zirve dönemleri ve yavaş dönemleri için bir döngüsü vardır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.