Cumhuriyetin Bize Kazandırdıkları Kompozisyon

Bu yazımızda cumhuriyetin bize kazandırdıkları kompozisyon kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet, halkın devlet yönetiminde söz sahibi olmasıdır. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. En iyi şekilde çalıştığı rejim demokrasi olarak tanımlanmaktadır. Cumhuriyet bütün sistemleriyle ve kurumlarıyla halkın sosyal refahının yükselmesinde ve ekonomik gelişmelerin yaşanmasında da önemli etkilere sahiptir.

Cumhuriyet, ülkemizde 1923 yılında ilan edilmiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte, Milli Mücadele yıllarının hemen ardından cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesi, Mustafa Kemal sayesinde olmuştur. Ankara meclisinde kabul edilen seçimlerle ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu cumhurbaşkanı olarak sistemli inkılaplar yapan Mustafa Kemal, sosyal, siyasal, ekonomik kalkınmaların gerçekleşmesinde de önemli ölçüde gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Cumhuriyetin bize kazandırdıkları, kadın hakları, sosyal haklar, eğitim hakları şeklinde gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet sayesinde, kadınlar da devlet yönetiminde etkili olmuştur. Halk yönetimde söz sahibi olmuştur. Eğitim kurumları ve tarih kurumları kurulmuştur. Eğitim ve öğretim birleştirilmiştir. Bilim ve fen çalışmaları yapılmıştır. Fabrikalar açılmıştır. Ekonomik kalkınma planları yapılmıştır. Cumhuriyet sayesinde halkın dediğinin yapılması sağlanmak istenmiştir.

Cumhuriyet 94 sene önce ilan edilmiştir. Yaklaşık 100 yıldır gelişimini sürdürmektedir. Her gelen hükümet, cumhuriyet için bir şeyler katmıştır. Cumhuriyetin gelişim göstermesinde devletin hükümetleri de etkili olmuştur. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılması ve demokratik bir rejimin oluşması da cumhuriyete katkı sağlamıştır.

Cumhuriyetin Bize Kazandırdıkları Kompozisyon Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

  1. Cumhuriyet bize bu refah dolu günleri armağan etmiştir. Muasır medeniyete ulaşmamızda, çağdaş ve laik bir ülkemiz olmasında cumhuriyet rejiminin çok büyük önemi vardır.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.