Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Temmuz 2021

Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Bu yazımızda cumhuriyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Cumhuriyet ilan edildikten sonra yapılan modernleşme ve çağdaşlaşma inkılapları belli ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu ilkeler Atatürk ilkeleridir. Meclis tarafından kabul görmüş düşünce biçimleri, ilkeleşmiş ve inkılapların temel hareket noktalarını oluşturmuştur.

Cumhuriyet rejiminin en çok besleyen ilkelerden biri de cumhuriyetçilik ilkesidir. Cumhuriyete sahip çıkma, koruma, yüceltme anlamları taşır ve bir dizi inkılabın sebebidir. Cumhuriyet, halkın egemenliğini önceleyen bir rejimdir.

Bu nedenle cumhuriyetçilik ilkesi de halkın egemenliğini destekleyen her türlü harekettir. Gücünü akıl ve mantıktan alır. Milletin özgürleşmesi, eşitliğe kavuşması, refaha ermesi, adaletle yönetilmesi üzerinde durur.

Bu kapsamda seçme seçilme hakkı, soyadı kanunu, medeni kanun, kılık kıyafet özgürlüğü, şapka kanunu çıkarılarak modernleşme ve millileşme çabaları sergilenmiştir. İnsanların sınıf farklılıklarından doğan eşitliksiz uygulamalar yüzünden mağdur olması engellenmeye çalışılmıştır.

Sınıf farklılıkları kaldırılmış, millet doğrudan yönetime müdahil olmuş, hukukun üstünlüğü sağlanmış ve kanun önünde herkes eşit sayılmıştır. Cumhuriyet rejimi parlamenter rejim olarak mecliste milletvekilleri bulundurmaktadır.

Bölgesel olarak seçilen vekiller, belli sayıda nüfusa göre belirlenmekte ve milletin vekili olma hakkı kazanmaktadır. Cumhuriyetçilik ilkesiyle meçli yönetimleri, yasama organları, yargı organları bağımsızlaştırılmıştır.

Bağımsız, eşitlikçi bir sistemle yönetilen milletin doğrudan yönetimde söz sahibi olması kadınlara sağlanan seçme seçilme hakkı ile cumhuriyetin ilerleyen yıllarında güçlenmiştir. Zamanla yapılan yatırımlar, gelişmeler, ekonomik ve siyasi istikrarların sağlanmasıyla cumhuriyet günümüze kadar devam etmiş olan bir rejimdir.

Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz