Cumhuriyet Yönetiminin Özellikleri Nelerdir?

Bu yazımızda cumhuriyet yönetiminin özellikleri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Dünya üzerinde devletler, milletlerin örgütlenmiş şekli olarak birçok farklı yönetim şekliyle idare edilmektedir. Yönetim sistemleri, siyasi ve sosyal hayatın merkezinde yer alır. Çünkü kanunlar çerçevesinde faaliyet gösterir. Kraliyet, meşrutiyet, cumhuriyet en çok tercih edilen yönetim sistemleri arasında bulunmaktadır.

Bugün Avrupa’nın hemen tamamında kraliyet mevcuttur. Mutlakıyetin esas alınmayarak demokratik bir ortamın oluşturulmasında kraliyet esaslı hareket edilmektedir. Dünyada en yaygın olarak tercih edilen yönetim sistemlerinden ve şekillerinden biri de cumhuriyettir. Cumhur, halk demektir. Bu bakımdan şekil ve sistem olarak cumhuriyet halka dayalı, halkın iradesinin gerçekleştirildiği bir yönetim şeklidir.

Cumhuriyet halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. Halkın iradesiyle daha çok demokrasi araçlarıyla uyum gösteren bir sistem olarak tercih edilir ve faaliyet gösterir. Bu bakımdan seçimlerle belirlenen yerel ve genel yönetimler, cumhuriyet idaresinde oldukça sık öne çıkar.

Cumhuriyet yönetiminin özellikleri şu şekildedir:

*Halk kendi iradecisini, bizzat rey kullanarak seçer.

*Cumhuriyet yönetiminde kanunlar önünde herkes eşittir.

*Cumhuriyet yönetiminde hukukun üstünlüğü esası vardır.

*Cumhuriyette yönetim bir kişi ya da topluluğa ait olmayarak bütün bir millete aittir.

*Cumhuriyet yönetiminde güç millet merkezli dağılmaktadır.

*Makul, mantıklı ve bilimsel yöntemlerle yönetim sağlanır.

*Kamu haklarının korunmasında hukuk sistemi çağdaş değerleri ifade eder.

*Cumhuriyet sisteminde meclis iradesi istişare esasına dayanır.

Cumhuriyet Yönetiminin Özellikleri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.