Crucible İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Crucible İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Crucible: Açıklama


Crucible, genellikle ısıl işlem gören ve yüksek sıcaklıklarda sertleştirilebilen malzemelerin eritildiği ve şekillendirildiği kapalı bir fırındır.

Örnek Cümleler


1. The steel was heated in the crucible until it melted. (Çeliği eriyene kadar crucible’da ısıtıldı.)
2. The crucible was filled with molten metal. (Crucible erimiş metal ile dolduruldu.)
3. The crucible was carefully lifted from the furnace. (Crucible, fırından dikkatlice kaldırıldı.)
4. The crucible was made of high-quality ceramic material. (Crucible yüksek kaliteli seramik malzemeden yapılmıştı.)
5. The crucible was used to hold the sample during the experiment. (Crucible deney sırasında numuneyi tutmak için kullanıldı.)
6. The crucible was placed inside the kiln to be fired. (Crucible, ateşlenmek için fırının içine yerleştirildi.)
7. The crucible was covered with a lid to prevent contamination. (Crucible, kontaminasyonu önlemek için bir kapakla kaplandı.)
8. The chemist carefully poured the liquid into the crucible. (Kimyager, sıvıyı dikkatlice crucible’a döktü.)
9. The crucible was heated to a temperature of 1500°C. (Crucible, 1500°C’ye kadar ısıtıldı.)
10. The crucible was left to cool before it was removed from the furnace. (Crucible, fırından çıkarılmadan önce soğuması için bırakıldı.)
11. The metal was melted in the crucible and poured into the mold. (Metal crucible’da eritildi ve kalıba döküldü.)
12. The crucible was designed to withstand high temperatures. (Crucible, yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlandı.)
13. The crucible was coated with a special material to prevent corrosion. (Crucible, korozyonu önlemek için özel bir malzeme ile kaplandı.)
14. The crucible was carefully cleaned before it was used in the experiment. (Crucible deneyde kullanılmadan önce dikkatlice temizlendi.)
15. The crucible was used to melt the gold and silver together. (Crucible altın ve gümüşü bir arada eritmek için kullanıldı.)
16. The crucible was filled with a mixture of chemicals and heated. (Crucible kimyasal maddelerin karışımı ile dolduruldu ve ısıtıldı.)
17. The crucible was used in the production of ceramics. (Crucible seramik üretiminde kullanıldı.)
18. The crucible was cracked and had to be replaced. (Crucible çatlamıştı ve değiştirilmeliydi.)
19. The crucible was too small to hold the entire sample. (Crucible tüm numuneyi tutmak için çok küçüktü.)
20

  1. The crucible was placed on a tripod over a Bunsen burner. (Crucible, bir Bunsen brülörü üzerinde bir üç ayaklı standa yerleştirildi.)

Türkçe anlamları için ek bir liste:

  • Crucible: genellikle ısıl işlem gören ve yüksek sıcaklıklarda sertleştirilebilen malzemelerin eritildiği ve şekillendirildiği kapalı bir fırın.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.