Correspond İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Correspond İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Correspond

Correspond, “yazışmak, haberleşmek, uygun düşmek, karşılık vermek” gibi anlamlara gelir.

 1. We corresponded regularly when we were in different countries. (Farklı ülkelerdeyken düzenli olarak yazışıyorduk.)
 2. The colors of the curtains should correspond with the color of the walls. (Perdelerin renkleri duvarların rengiyle uyumlu olmalı.)
 3. The witness’s statement did not correspond with the evidence. (Tanığın ifadesi kanıtlarla uyuşmuyordu.)
 4. The book corresponds with the syllabus of the course. (Kitap ders müfredatıyla uyumludur.)
 5. The letter was sent to the wrong address and did not correspond with the intended recipient. (Mektup yanlış adrese gönderildi ve amaçlanan alıcıyla uyuşmuyordu.)
 6. The company’s profits correspond with their growth rate. (Şirketin karı büyüme oranıyla uyumludur.)
 7. His actions do not correspond with his words. (Eylemleri söyledikleriyle uyuşmuyor.)
 8. The hotel room corresponded with the description given on the website. (Otel odası web sitesinde verilen açıklamayla uyumlu idi.)
 9. The size of the clothes should correspond with the measurements given in the size chart. (Kıyafetlerin boyutu, beden tablosunda verilen ölçülere uygun olmalıdır.)
 10. The facts correspond with what was reported in the news. (Gerçekler haberlerde bildirilenlerle uyuşuyor.)
 11. His achievements correspond with his efforts. (Başarıları, çabalarıyla uyumludur.)
 12. The job requirements correspond with her qualifications. (İş gereksinimleri, nitelikleriyle uyumludur.)
 13. The amount of money in the account should correspond with the bank statement. (Hesaptaki para miktarı, banka dekontuyla uyumlu olmalıdır.)
 14. The company’s values should correspond with their actions. (Şirketin değerleri eylemleriyle uyumlu olmalıdır.)
 15. His behavior did not correspond with the rules of the school. (Davranışları okul kurallarıyla uyuşmuyordu.)
 16. The style of the furniture should correspond with the theme of the room. (Mobilyaların tarzı odanın temasıyla uyumlu olmalıdır.)
 17. The map corresponds with the directions given by the guide. (Harita rehberin verdiği yönergelerle uyuşuyor.)
 18. The temperature in the room should correspond with the thermostat setting. (Odadaki sıcaklık termostat ayarlarıyla uyumlu olmalıdır.)
 19. His opinions correspond with the views of the majority. (Görüşleri çoğunluğun görüşleriyle uyumlu.)
 20. The expenses should correspond with the budget plan. (Giderler bütçe planıyla uyumlu olmalıdır.)
 1. The student’s answers corresponded with the teacher’s expectations. (Öğrencinin cevapları öğretmenin beklentileriyle uyumlu idi.)
 2. The email address does not correspond with the format required for registration. (E-posta adresi kayıt için gereken formata uymuyor.)
 3. The level of noise in the neighborhood corresponds with the time of day. (Mahalledeki gürültü seviyesi günün saatine uyumlu olmalıdır.)
 4. The sales figures correspond with the company’s marketing strategy. (Satış rakamları şirketin pazarlama stratejisiyle uyumludur.)
 5. The handwriting on the letter did not correspond with the handwriting on the envelope. (Mektuptaki el yazısı zarftaki el yazısıyla uyuşmuyordu.)
 6. The decorations should correspond with the theme of the party. (Süslemeler parti temasıyla uyumlu olmalıdır.)
 7. The website’s content corresponds with the interests of its target audience. (Web sitesinin içeriği hedef kitlesinin ilgi alanlarıyla uyumludur.)
 8. The experience of the new employee corresponds with the requirements of the job. (Yeni çalışanın deneyimi iş gereksinimleriyle uyumludur.)
 9. The car’s mileage corresponds with the age of the vehicle. (Araç kilometre sayısı aracın yaşıyla uyumlu olmalıdır.)
 10. The time frame for completing the project should correspond with the project plan. (Proje tamamlama süresi proje planıyla uyumlu olmalıdır.)

These sentences show the different ways in which “correspond” can be used in English. It is a versatile verb that can be used to indicate a variety of types of relationships and connections between different things.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.