Cork İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cork İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cork – Mantar

 1. I bought a bottle of wine with a cork stopper. – Ben bir mantar tıpa ile şarap şişesi aldım.
 2. The cork is a renewable and sustainable material. – Mantar, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir malzemedir.
 3. I need to buy a new cork for my bulletin board. – Panom için yeni bir mantar almam gerekiyor.
 4. The company uses cork as an insulation material in their products. – Şirket ürünlerinde yalıtım malzemesi olarak mantar kullanıyor.
 5. The cork oak trees are native to the Mediterranean region. – Mantar meşe ağaçları Akdeniz bölgesine özgüdür.
 6. The cork on the champagne bottle popped loudly. – Şampanya şişesinin mantarı gürültüyle patladı.
 7. The yoga studio has cork flooring for a natural feel. – Yoga stüdyosunda doğal hissiyat için mantar döşeme var.
 8. Cork can be used as a thermal insulator. – Mantar, termal yalıtım olarak kullanılabilir.
 9. The coast was dotted with small fishing villages and cork trees. – Sahil küçük balıkçı köyleri ve mantar ağaçlarıyla doluydu.
 10. The cork industry is an important source of income for Portugal. – Mantar endüstrisi Portekiz için önemli bir gelir kaynağıdır.
 11. The cork was difficult to remove from the bottle. – Mantarı şişeden çıkarmak zordu.
 12. The bulletin board was covered in cork and decorated with colorful pins. – Panonun üzeri mantarla kaplı ve renkli iğnelerle süslenmişti.
 13. The cork served as a natural and sustainable alternative to plastic. – Mantar, plastik yerine doğal ve sürdürülebilir bir alternatif olarak hizmet verdi.
 14. The cork stopper kept the wine fresh for days. – Mantar tıpa şarabı günlerce taze tuttu.
 15. The cork oak forests are an important habitat for many species. – Mantar meşesi ormanları birçok tür için önemli bir habitat sağlar.
 16. The sound of the cork popping signaled the start of the celebration. – Mantarın çıkma sesi kutlamaların başlangıcını işaret etti.
 17. The cork was buoyant and floated on the water. – Mantar, su üzerinde yüzen ve suya dayanıklı bir yapıya sahiptir.
 18. The bulletin board was too small, so I had to buy another sheet of cork to expand it. – Pano çok küçüktü, bu yüzden onu genişletmek için başka bir mantar levha satın almam gerekti.
 19. The wine bottle had a cork that was sealed with wax. – Şarap şişesi, mumla kaplanmış bir mantar tıpa vardı.
 20. The cork was a sustainable choice for the eco-friendly packaging. – Mantar, çevre dostu ambalaj için sürdürülebilir bir tercihti.

Continuation: Cork – Mantar

 1. The cork is a natural material that does not release harmful chemicals. – Mantar, zararlı kimyasallar yayınlamayan doğal bir malzemedir.
 2. The cork stopper on the perfume bottle gave it an elegant touch. – Parfüm şişesindeki mantar tıpa ona zarif bir dokunuş kattı.
 3. The cork harvest season takes place between May and August. – Mantar hasat sezonu Mayıs ve Ağustos arasında gerçekleşir.
 4. The cork coasters protected the wooden table from water stains. – Mantar bardak altlıkları, ahşap masayı su lekelerinden korudu.
 5. The cork tiles were easy to install and provided a warm and comfortable feeling underfoot. – Mantar döşemeler kolayca monte edilebilir ve ayakların altında sıcak ve rahat bir his sağlar.
 6. The cork industry is also an important employer in Spain and Italy. – Mantar endüstrisi İspanya ve İtalya’da da önemli bir istihdam kaynağıdır.
 7. The cork insulation helped reduce the energy consumption of the building. – Mantar yalıtımı binanın enerji tüketimini azaltmaya yardımcı oldu.
 8. The cork oak trees have a thick bark that is harvested every nine years. – Mantar meşesi ağaçları, her dokuz yılda bir hasat edilen kalın bir kabuğa sahiptir.
 9. The cork backpack was lightweight and comfortable to wear. – Mantar sırt çantası hafif ve giyildiğinde rahattı.
 10. The cork was used as a sealing material for the wine bottles in ancient times. – Mantar eski zamanlarda şarap şişelerinde bir mühürleme malzemesi olarak kullanıldı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.