Cordon İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cordon İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cordon Nedir?


Cordon, genellikle bir bölgeyi veya alana erişimi sınırlayan, kapatılan veya kontrol altında tutan bir çizgidir.

Örnek Cümleler:


1. The police set up a cordon around the building. (Polis, binanın etrafında bir kordon oluşturdu.)
2. The concert area was cordoned off for security reasons. (Konser alanı güvenlik nedenleriyle kapatıldı.)
3. The hotel staff cordoned off the pool area for maintenance. (Otel çalışanları, havuz alanını bakım için kapattı.)
4. The authorities have established a cordon sanitaire around the town to contain the outbreak. (Yetkililer, salgını kontrol altında tutmak için şehir etrafında bir karantina bölgesi oluşturdular.)
5. The protesters were prevented from reaching the government building by a police cordon. (Protestocular, polis kordonu tarafından hükümet binasına ulaşmaları engellendi.)
6. A cordon of soldiers surrounded the embassy to protect it from the angry mob. (Askerlerin bir kordonu, öfkeli kalabalıktan büyükelçiliği korumak için çevreledi.)
7. The area was cordoned off due to a gas leak. (Bölge, gaz sızıntısı nedeniyle kapatıldı.)
8. The police set up a cordon around the crime scene to prevent contamination. (Polis, suç mahallinin etrafında bir kordon oluşturarak kontaminasyonu önlemeye çalıştı.)
9. The security team formed a cordon to escort the VIPs to their cars. (Güvenlik ekibi, VIP’leri arabalarına kadar eşlik etmek için bir kordon oluşturdu.)
10. The firefighters cordoned off the area to extinguish the fire. (İtfaiyeciler, yangını söndürmek için bölgeyi kapattı.)
11. The authorities set up a cordon sanitaire around the prison to contain the spread of the virus. (Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için hapishane etrafında bir karantina bölgesi oluşturdular.)
12. A cordon of police officers surrounded the suspect’s house. (Polis memurlarının bir kordonu, şüphelinin evini çevreledi.)
13. The security team set up a cordon around the VIP area to keep the crowd at bay. (Güvenlik ekibi, kalabalığı uzak tutmak için VIP alanı etrafında bir kordon oluşturdu.)
14. The building was cordoned off after a bomb threat was received. (Bir bomba tehdidi alındıktan sonra bina kapatıldı.)
15. The police set up a cordon to control the flow of traffic during the marathon. (Polis, maraton sırasında trafik akışını kontrol etmek için bir kordon oluşturdu.)
16. The area was cordoned off for a movie shoot. (Bölge, bir film çekimi için kapatıldı.)
17. A cordon of security guards escorted the celebrity to the red carpet. (Bir güvenlik gö

revleri, ünlüyü kırmızı halıya kadar eşlik etti.)
18. The police set up a cordon to protect the crime scene from onlookers. (Polis, meraklı gözlerden suç mahallini korumak için bir kordon oluşturdu.)

  1. The area was cordoned off for a construction project. (Bölge, bir inşaat projesi için kapatıldı.)
  2. The security team created a cordon to guide the VIPs through the crowd. (Güvenlik ekibi, VIP’leri kalabalığın arasından geçirmek için bir kordon oluşturdu.)


1. Polis bina etrafında bir kordon oluşturdu.
2. Konser alanı güvenlik nedenleriyle kapatıldı.
3. Otel çalışanları havuz alanını bakım için kapattı.
4. Yetkililer, salgını kontrol altında tutmak için şehir etrafında bir karantina bölgesi oluşturdular.
5. Protestocular, polis kordonu tarafından hükümet binasına ulaşmaları engellendi.
6. Askerlerin bir kordonu, öfkeli kalabalıktan büyükelçiliği korumak için çevreledi.
7. Bölge, gaz sızıntısı nedeniyle kapatıldı.
8. Polis, suç mahallinin etrafında bir kordon oluşturarak kontaminasyonu önlemeye çalıştı.
9. Güvenlik ekibi, VIP’leri arabalarına kadar eşlik etmek için bir kordon oluşturdu.
10. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için bölgeyi kapattı.
11. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için hapishane etrafında bir karantina bölgesi oluşturdular.
12. Polis memurlarının bir kordonu, şüphelinin evini çevreledi.
13. Güvenlik ekibi, kalabalığı uzak tutmak için VIP alanı etrafında bir kordon oluşturdu.
14. Bir bomba tehdidi alındıktan sonra bina kapatıldı.
15. Polis, maraton sırasında trafik akışını kontrol etmek için bir kordon oluşturdu.
16. Bölge, bir film çekimi için kapatıldı.
17. Bir güvenlik görevlilerinin kordonu, ünlüyü kırmızı halıya kadar eşlik etti.
18. Polis, meraklı gözlerden suç mahallini korumak için bir kordon oluşturdu.
19. Bölge, bir inşaat projesi için kapatıldı.
20. Güvenlik ekibi, VIP’leri kalabalığın arasından geçirmek için bir kordon oluşturdu.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.