Cooker İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cooker İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cooker İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Cooker, yemek pişirmek için kullanılan bir cihazdır.

Örnek Cümleler:

 1. I need to buy a new cooker for my kitchen. (Mutfak için yeni bir ocak almam gerekiyor.)
 2. She forgot to turn off the cooker after cooking. (Yemek pişirdikten sonra ocağı kapatmayı unuttu.)
 3. The cooker makes a strange noise when it’s turned on. (Ocak açıkken tuhaf bir ses çıkarıyor.)
 4. The cooker is too hot, be careful not to burn yourself. (Ocak çok sıcak, kendini yakmamaya dikkat et.)
 5. I’m going to cook dinner on the cooker tonight. (Bu akşam yemeğini ocakta pişireceğim.)
 6. Can you help me clean the cooker? (Bana ocağı temizlemede yardımcı olabilir misin?)
 7. The cooker has a built-in timer that you can use to set cooking times. (Ocakta pişirme süresini ayarlamak için kullanabileceğiniz bir dahili zamanlayıcısı vardır.)
 8. She cooked the pasta on the cooker for 10 minutes. (10 dakika boyunca makarnayı ocakta pişirdi.)
 9. The cooker hood helps to remove cooking smells and steam from the kitchen. (Ocak davlumbazı, mutfaktan pişirme kokularını ve buharı çıkarmaya yardımcı olur.)
 10. I accidentally spilled some sauce on the cooker. (Ocak üzerine yanlışlıkla biraz sos döktüm.)
 11. The electric cooker heats up much faster than the gas one. (Elektrikli ocak, gazlı ocağa göre çok daha hızlı ısınır.)
 12. She turned on the cooker and started cooking breakfast. (Ocağı açtı ve kahvaltı yapmaya başladı.)
 13. The cooker has four burners, so you can cook multiple dishes at the same time. (Ocak dört brülörü olduğu için aynı anda birden fazla yemek pişirebilirsiniz.)
 14. He burned the eggs on the cooker because he wasn’t paying attention. (Dikkat etmediği için yumurtaları ocağın üzerinde yaktı.)
 15. The cooker has a self-cleaning function, which makes it easy to maintain. (Ocak, bakımını kolaylaştıran bir otomatik temizleme işlevine sahiptir.)
 16. She used the pressure cooker to cook the stew. (Güveç pişirmek için düdüklü tencereyi kullandı.)
 17. The cooker is broken, so we need to call a repairman. (Ocak bozuldu, bu yüzden bir tamirci çağırmamız gerekiyor.)
 18. The cooker was too small to fit the turkey, so she had to use the oven instead. (Ocağın içine hindi sığmadı, bu yüzden fırını kullanmak zorunda kaldı.)
 19. The cooker’s temperature control is very

precise, so you can cook food at the exact temperature you need. (Ocakların sıcaklık kontrolü çok hassastır, bu yüzden yemekleri tam istediğiniz sıcaklıkta pişirebilirsiniz.)
20. The cooker’s manual has instructions on how to use and maintain it properly. (Ocağın kullanımı ve bakımıyla ilgili talimatlar, kullanım kılavuzunda yer almaktadır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.