Complete İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Complete İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Complete

Complete, tamamlanmış, eksiksiz anlamına gelir. Bir şeyin tamamı olduğunu ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. I have completed my assignment on time. (Zamanında ödevimi tamamladım.)
 2. She completed her degree in three years. (O, üniversite diplomasını üç yılda tamamladı.)
 3. We need to complete this project by the end of the month. (Bu projeyi ay sonuna kadar tamamlamamız gerekiyor.)
 4. The puzzle is now complete. (Bu bulmaca artık tamamlanmış durumda.)
 5. The construction of the new building is almost complete. (Yeni binanın inşaatı neredeyse tamamlandı.)
 6. She needed one more course to complete her major. (O, ana dalını tamamlamak için bir kurs daha almaya ihtiyaç duydu.)
 7. He completed the marathon in less than four hours. (O, maratonu dört saatten az bir sürede tamamladı.)
 8. I will complete the paperwork tomorrow. (Yarın belgeleri tamamlayacağım.)
 9. The artist completed the painting in just two days. (Sanatçı, resmi sadece iki günde tamamladı.)
 10. The book is now complete with the addition of the final chapter. (Son bölümün eklenmesiyle kitap artık tamamlanmış durumda.)
 11. I need your help to complete this task. (Bu görevi tamamlamak için yardımınıza ihtiyacım var.)
 12. The renovation of the house is complete. (Ev yenilemesi tamamlanmış durumda.)
 13. She completed her application and submitted it online. (O, başvurusunu tamamladı ve çevrimiçi olarak gönderdi.)
 14. He only needed a few more points to complete the game. (Oyunu tamamlamak için sadece birkaç puan daha gerekiyordu.)
 15. The meal was complete with dessert. (Yemek, tatlı ile tamamlandı.)
 16. The team was able to complete the project within the given deadline. (Ekip, verilen süre içinde projeyi tamamlayabildi.)
 17. He completed his military service last year. (O, askerlik hizmetini geçen yıl tamamladı.)
 18. The recipe is easy to complete with just a few ingredients. (Tarif, sadece birkaç malzeme ile kolayca tamamlanabilir.)
 19. The company needs to complete its annual report. (Şirket, yıllık raporunu tamamlamalıdır.)
 20. The team worked tirelessly to complete the project ahead of schedule. (Ekip, takvimden önce projeyi tamamlamak için yorulmadan çalıştı.)
 1. The puzzle pieces are all complete and accounted for. (Bulmaca parçaları tamamıyla mevcut ve sayılıyor.)
 2. The exam is not complete until all questions are answered. (Soruşturmanın tamamlanması için tüm soruların cevaplanması gerekir.)
 3. She completed her internship at a prestigious company. (O, saygın bir şirkette stajını tamamladı.)
 4. The software is complete and ready for release. (Yazılım tamamlandı ve yayımlamaya hazır.)
 5. The new house is complete with all the furnishings. (Yeni ev, tüm mobilyalarıyla birlikte tamamlanmış durumda.)
 6. The team worked together to complete the project successfully. (Ekip, projeyi başarıyla tamamlamak için birlikte çalıştı.)
 7. The application cannot be submitted until all the required fields are complete. (Tüm gerekli alanlar tamamlanana kadar başvuru gönderilemez.)
 8. The renovation of the old building is almost complete, just a few finishing touches are needed. (Eski binanın yenilemesi neredeyse tamamlandı, sadece birkaç son dokunuşa ihtiyaç var.)
 9. The team leader set a goal to complete the project within six months. (Ekip lideri, projeyi altı ay içinde tamamlamak için bir hedef belirledi.)
 10. She needs to complete her training before starting her new job. (Yeni işine başlamadan önce eğitimini tamamlaması gerekiyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.