Cogitate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cogitate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cogitate (verb): düşünmek, kafa yormak, düşünce etmek

 1. I need to cogitate about this problem before making a decision. (Bu sorun hakkında karar vermeden önce düşünmek zorundayım.)
 2. He spent hours cogitating over his next move in the chess game. (Satranç oyunundaki bir sonraki hamlesi üzerine saatlerce düşünerek kafa yordu.)
 3. The scientists cogitated on the best way to conduct the experiment. (Bilim insanları deneyi yapmanın en iyi yolunu düşündüler.)
 4. She sat quietly, cogitating on her past mistakes. (O, sessizce oturdu ve geçmiş hatalarını düşündü.)
 5. The CEO cogitated on how to improve the company’s profits. (CEO, şirketin karını nasıl artıracağına dair düşündü.)
 6. The students cogitated on the meaning of the poem. (Öğrenciler, şiirin anlamını düşündüler.)
 7. I need some time to cogitate on your proposal before giving you an answer. (Sana cevap vermeden önce teklifini düşünmek için biraz zaman ihtiyacım var.)
 8. The philosopher cogitated on the nature of existence. (Filozof varoluşun doğası üzerine düşündü.)
 9. She sat by the lake, cogitating on the beauty of nature. (O, gölün yanında oturdu ve doğanın güzelliği hakkında düşündü.)
 10. The team cogitated on the best strategy to win the game. (Takım, oyunu kazanmanın en iyi stratejisini düşündü.)
 11. The detective cogitated on the clues to solve the mystery. (Detektif, gizemi çözmek için ipuçlarını düşündü.)
 12. The artist cogitated on the best way to express her emotions in her painting. (Sanatçı, resminde duygularını en iyi nasıl ifade edeceğini düşündü.)
 13. The engineer cogitated on the design of the new bridge. (Mühendis, yeni köprünün tasarımı üzerine düşündü.)
 14. The writer cogitated on the plot of her next novel. (Yazar, bir sonraki romanının konusu üzerine düşündü.)
 15. The committee cogitated on the best way to allocate funds for the project. (Komite, projeye fon tahsis etmenin en iyi yolunu düşündü.)
 16. The doctor cogitated on the best treatment for her patient. (Doktor, hastası için en iyi tedaviyi düşündü.)
 17. The teacher cogitated on the best way to explain the lesson to her students. (Öğretmen, dersi öğrencilerine en iyi nasıl açıklayacağını düşündü.)
 18. The architect cogitated on the design of the new building. (Mimar, yeni binanın tasarımı üzerine düşündü.)
 19. The politician cogitated on how to win the upcoming election. (Politikacı, yaklaşan seçimleri kazanmanın en iyi yolunu düşündü.)
 20. The entrepreneur cogitated on the

best way to launch her new product into the market. (Girişimci, yeni ürününü piyasaya sürmenin en iyi yolunu düşündü.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.