Coercion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Coercion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Coercion Nedir?

Coercion, bir bireyi isteksizce veya kuvvetlice bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamak için kullanılan güç veya baskıdır.

Örnek Cümleler:

1. He used coercion to force her to sign the contract. (O, sözleşmeyi imzalaması için onu zorlamak için zorlama kullandı.)
2. The company used coercion to prevent their employees from forming a union. (Şirket, çalışanlarının bir sendika kurmasını engellemek için zorlama kullandı.)
3. Coercion is never an acceptable way to get what you want. (Zorlama, istediğinizi elde etmek için kabul edilebilir bir yol değildir.)
4. She felt coercion from her peers to conform to their standards. (Arkadaşlarından kendi standartlarına uyması için zorlama hissetti.)
5. The police used coercion to extract a confession from the suspect. (Polis, şüpheliden bir itiraf çıkarmak için zorlama kullandı.)
6. Coercion can lead to resentment and rebellion. (Zorlama, öfke ve isyanla sonuçlanabilir.)
7. The dictator ruled by coercion and fear. (Diktatör, zorlama ve korku ile yönetti.)
8. Parents should not use coercion as a means of discipline. (Ebeveynler, disiplin için zorlama kullanmamalıdır.)
9. Coercion is a violation of human rights. (Zorlama, insan haklarının ihlalidir.)
10. The teacher used coercion to make the students behave. (Öğretmen, öğrencileri davranışlarını düzeltmek için zorlama kullandı.)
11. The company used coercion to keep the employees from speaking out against their unethical practices. (Şirket, çalışanların ahlaksız uygulamalarına karşı konuşmasını engellemek için zorlama kullandı.)
12. Governments that use coercion to maintain power are not legitimate. (Güçlerini sürdürmek için zorlama kullanan hükümetler meşru değildir.)
13. Coercion can lead to emotional trauma. (Zorlama, duygusal travmaya neden olabilir.)
14. The use of coercion is a sign of weakness, not strength. (Zorlama kullanımı, güçten ziyade zayıflığın bir işaretidir.)
15. The athlete felt coercion from their coach to take performance-enhancing drugs. (Sporcu, performans arttırıcı ilaç almaya zorlama hissetti.)
16. Coercion can damage relationships and trust. (Zorlama, ilişkileri ve güveni zedeleyebilir.)
17. The use of coercion is illegal in many situations. (Zorlama kullanımı, birçok durumda yasadışıdır.)
18. The victim of domestic violence often experiences coercion from their abuser. (Aile içi şiddet mağduru, sıklıkla saldırganından zorlama hisseder.)
19. Coercion can lead to a sense

of powerlessness and helplessness. (Zorlama, çaresizlik ve güçsüzlük hissi yaratabilir.)
20. The use of coercion in negotiations can harm the relationship between the parties involved. (Müzakerelerde zorlama kullanımı, ilgili taraflar arasındaki ilişkiyi zarar verebilir.)

(Türkçe çevirileri parantez içinde verilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.