Clever İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clever İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clever İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe Anlamı: Akıllı, zeki, becerikli.

Örnek Cümleler:

 1. She is very clever at solving puzzles. (O, bulmacaları çözmede çok akıllıdır.)
 2. He came up with a clever idea for the project. (Proje için akıllıca bir fikir ortaya attı.)
 3. The thief used a clever disguise to escape. (Hırsız kaçmak için akıllıca bir kılık değiştirdi.)
 4. The clever student finished the exam before everyone else. (Akıllı öğrenci, diğerlerinden önce sınavı bitirdi.)
 5. The magician performed a clever trick that amazed the audience. (Sihirbaz, seyircileri şaşırtan akıllı bir numara yaptı.)
 6. She is a clever negotiator and always gets what she wants. (O, akıllı bir müzakereci ve her zaman istediğini elde eder.)
 7. The company came up with a clever marketing strategy to increase sales. (Şirket, satışları artırmak için akıllıca bir pazarlama stratejisi geliştirdi.)
 8. He is a clever inventor who has created many useful devices. (O, birçok faydalı cihaz yaratan akıllı bir mucittir.)
 9. The detective used his clever mind to solve the mystery. (Dedektif, gizemi çözmek için akıllıca zihnini kullandı.)
 10. She made a clever comment that made everyone laugh. (O, herkesi güldüren akıllıca bir yorum yaptı.)
 11. The artist used clever techniques to create a beautiful painting. (Sanatçı, güzel bir resim yaratmak için akıllıca teknikler kullandı.)
 12. The coach came up with a clever play that helped the team win. (Antrenör, takımın kazanmasına yardımcı olan akıllıca bir oyun ortaya çıkardı.)
 13. The writer used clever foreshadowing to build suspense in the story. (Yazar, hikayede gerilim yaratmak için akıllıca önceden işaret etme kullanmıştı.)
 14. The chef created a clever dish that combined unexpected flavors. (Şef, beklenmedik lezzetleri birleştiren akıllıca bir yemek yarattı.)
 15. The comedian used clever wordplay to entertain the audience. (Komedyen, seyircileri eğlendirmek için akıllıca kelime oyunları kullandı.)
 16. The designer came up with a clever solution to the problem. (Tasarımcı, soruna akıllıca bir çözüm buldu.)
 17. The engineer used clever engineering to build a strong and durable bridge. (Mühendis, sağlam ve dayanıklı bir köprü inşa etmek için akıllıca mühendislik kullandı.)
 18. The musician used clever melodies to

create a beautiful and unique song. (Müzisyen, güzel ve benzersiz bir şarkı yaratmak için akıllıca melodiler kullandı.)
19. The teacher used clever teaching techniques to keep her students engaged. (Öğretmen, öğrencilerini ilgilendirmek için akıllıca öğretme teknikleri kullandı.)

 1. The entrepreneur used clever marketing to make her business successful. (Girişimci, işini başarılı kılmak için akıllıca pazarlama stratejileri kullandı.)

Türkçe Karşılıkları:

 1. Akıllı
 2. Akıllıca
 3. Akıllıca
 4. Akıllı
 5. Şaşırtıcı
 6. Akıllı
 7. Akıllıca
 8. Akıllı
 9. Akıllıca
 10. Akıllıca
 11. Akıllıca
 12. Akıllıca
 13. Akıllıca
 14. Akıllıca
 15. Akıllıca
 16. Akıllıca
 17. Akıllıca
 18. Akıllıca
 19. Akıllıca
 20. Akıllıca

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.