Clerical İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clerical İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clerical

Clerical, Türkçe anlamıyla “kâtiplik” veya “papazlık” anlamlarına gelir. Bu kelime, genellikle ofis işlerinde kullanılan bir terimdir.

Örnek cümleler:

 1. He works in a clerical position at the bank. (O, bankada bir kâtip pozisyonunda çalışıyor.)
 2. She has excellent clerical skills. (O, mükemmel kâtip becerilerine sahip.)
 3. The company is hiring a new clerical assistant. (Şirket, yeni bir kâtip asistanı işe alıyor.)
 4. He is responsible for clerical tasks in the office. (O, ofisteki kâtip işlerinden sorumludur.)
 5. She enjoys clerical work because it is organized and structured. (O, kâtip işlerini düzenli ve yapılandırılmış olduğu için seviyor.)
 6. The clerical staff is responsible for handling paperwork and data entry. (Kâtip personeli, kağıt işleri ve veri girişi ile ilgilenmekten sorumludur.)
 7. She is studying to become a clerical assistant. (O, kâtip asistanı olmak için çalışıyor.)
 8. The clerical error caused a delay in processing the documents. (Kâtip hatası, belgelerin işlenmesinde bir gecikmeye neden oldu.)
 9. The clerical staff is always available to assist customers. (Kâtip personeli, müşterilere yardımcı olmak için her zaman hazırdır.)
 10. He enjoys the clerical duties of organizing files and managing schedules. (O, dosyaları düzenleme ve programları yönetme gibi kâtip görevlerini seviyor.)
 11. She has experience working in clerical positions in various industries. (O, çeşitli endüstrilerde kâtip pozisyonlarında çalışma deneyimine sahip.)
 12. The clerical staff is responsible for maintaining accurate records. (Kâtip personeli, doğru kayıtların tutulmasından sorumludur.)
 13. The clerical department handles all administrative tasks for the company. (Kâtip departmanı, şirketin tüm idari görevlerini yönetir.)
 14. The clerical assistant greeted me warmly and helped me with my paperwork. (Kâtip asistanı beni sıcak bir şekilde karşıladı ve kağıt işlerimde bana yardımcı oldu.)
 15. He is in charge of training new clerical staff members. (O, yeni kâtip personeli üyelerini eğitme konusunda sorumludur.)
 16. The clerical work is essential to the smooth operation of the office. (Kâtip işleri, ofisin sorunsuz çalışması için önemlidir.)
 17. She was promoted to a higher-level clerical position after showing exceptional skills. (O, ola
 1. The clerical staff works closely with other departments to ensure efficient communication and coordination. (Kâtip personeli, etkili iletişim ve koordinasyon sağlamak için diğer departmanlarla yakın çalışır.)
 2. The clerical assistant is responsible for answering phones and directing calls to the appropriate personnel. (Kâtip asistanı, telefonları cevaplamak ve uygun personellere yönlendirmekten sorumludur.)
 3. The company is seeking someone with strong clerical skills and attention to detail. (Şirket, güçlü kâtip becerileri ve detaya dikkat eden biri arıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.