Çevre Koruma Haftası İle İlgili Yazı

Çevre Koruma Haftası hakkında bilgi, Çevre Koruma Haftası ile ilgili yazılar

Çevre Koruma Haftası (Haziran Ayının 2. Haftası)

Canlı ve cansız varlıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu­lundukları ortama çevre denir. Doğal olarak oluşmuş çevremizdeki güzelliklerin tümü; dağlar, ovalar, akarsular, göller, ormanlar ve pla­tolar doğal çevreyi oluşturur, Her canlı yaşamını uygun çevrede yaşamak ister. Bu nedenle doğal çevrenin korunması gereklidir.

cevrekorumahaftasi

Sadece evimizi, sokağımızı temiz tutmakla çevreyi temiz tut­muş olmayız. Çünkü canlılar yaşayabilmek için havaya, suya ve beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Doğal çevrenin hızla kirlenmesi so­nucu su, hava kirlenmekte; kirlenen su ve havayla gelişip olgun­laşan besinleri yiyen canlıların yaşamları tehlikeye girmektedir.

Çevre kirliliğini insanların doğaya verdikleri zarar olarak ta­nımlayabiliriz. Hem kendimizin temiz bir çevrede yaşaması için hem de gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için kirliliği önleyip hayvan ve bitkileri korumalı ve çoğalmalarını sağlamalıyız, Bilinçsizce çevreye attığımız plastik ürünler doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabilmektedir.

Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan dumanlar, ilaç ve petrol atıkları, suni gübreler, plastik maddelerden yapılmış ürünler ve çöpler, çevre kirliliğine neden olmaktadır.

Doğal çevrenin hızla kirlenmesi tüm ulusları harekete geçirdi. 5 Haziran 1972’de Stockholm’de ilk Çevre Konferansı toplanarak doğal çevrenin kirlenmesini önleyici önlemleri kararlaştırdı. Birleş­miş Milletler Çevre Konferansı’nda 5 Haziran gününün Çevre Gü­nü olarak kutlanmasına karar verildi.

Çevre sorunlarını çözmek amacıyla 1978 yılında Türkiye Çev­re Sorunları Vakfı kuruldu. Ardından kurulan Çevre Müsteşarlığı, Haziran ayının ikinci haftasının Çevre Koruma Haftası olarak kut­lanmasına karar verdi. Çevre Müsteşarlığı hâlen Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır.

Yurdumuzda daha sağlıklı bir çevrede yaşamak için toplum­da çevre bilincinin oluşması gerekmektedir, Hava, su ve toprak bir bütündür. Birinin kirlenmesi, diğerlerinin de kirlenmesine neden olmaktadır. Öyleyse havayı, suyu ve toprağı kirletmemeliyiz. Çevre temizliği için çaba göstermeliyiz. Hepimiz birer gönüllü çevreci olarak çalışmalıyız.

Okullarda, Çevre Koruma Haftası süresince öğrencilerde çevre bilinci oluşturmaya çalışılır. Temiz hava, temiz toprak ve te­miz suyun canlıların üzerindeki etkilerini anlatan konuşmalar yapı­lır, Şiir ve yazılar okunur. Slayt ve film gösterileri düzenlenir. Çevre temizliğini anlatan afişler asılır. Okulda çevre temizliğini anlatan resimler, panolar hazırlanır. Panolarda şiirler, yazılar, resimler ve fotoğraflar sergilenir. Ayrıca gazetelerde, televizyonlarda ve rad­yolarda toplumda çevre bilincini oluşturacak programlar yapılır.

Çevre Koruma Haftası hakkında bilgi ve Çevre Koruma Haftası ile ilgili yazı hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

17 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.