Çevre Kirliliği Nedir Kısaca

Bu yazımızda çevre kirliliği nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Doğal çevremiz, canlı ve cansız varlıkların etrafımızı sarmasıyla oluşur. Doğal çevre denge ve döngülerin oluşması ve korunmasıyla canlılık faaliyetlerinin gerçekleştiği bir ortamdır. Çevremiz, dengelerin ve döngülerin bozulmasıyla olumsuz etkilenebilir.

Dünya tarihinde sanayi devriminden sonra makineleşmenin artması, fabrikalaşma ve buna bağlı olarak şehirleşme doğaya önemli ölçüde zarar vermiştir. Doğanın tahrip edilmesi, çevre sorunlarını ve çevre kirliliklerini oluşturmuştur.

Çevre kirliliği, çevrenin beşeri faaliyetler sonucunda atıklar vasıtasıyla kirletilmesi ve çevrenin doğal özelliklerinin yok olmasıdır. Çevre kirlilikleri, hava, su, toprak, ses ve ışık kirlilikleri şeklinde meydana gelmektedir.

Çevre kirliliğinin birinci amili beşeri faaliyetlerdir. Çarpık kentleşme, sanayileşme, fabrikalaşma, tarımda makineleşme, şehirlerde fosil yakıtların kullanılması ve insanların doğrudan çevreyi kirletmesi çevre kirliliklerini arttırmaktadır.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.