Cermenler Kimlerdir Tarihi

Cermenler tarihi, Cermenler kimdir

Cermenler (Tarih)

İlkçağ’ın sonlarıyla, Ortaçağ’ın başla­rında Almanya’da yaşayan bugünkü Almanlar’ın ataları olan ari kavme verilen isimdir. İlkel teşkilâtlı 40 devlete ayrılmış­lardı. Aralarında savaşlar eksik olmazdı.

Kendilerinden önce Almanya’da yaşa­yan Keltler’i Batı’ya doğru sürmüşlerdir. M.Ö. 455’te Germenler Romalılar’ın ege­menliği altına girmişlerdir. 476’da Roma’nın dağılmasıyla Cermen krallıkları önem kazandı. Germenler bu dönemde Hıristiyanlığı da kabul ettiler. Bugünkü Al­manya’da yaşayan Germenler, Latin kültü­ründen uzak durdular, Alman milletini ya­rattılar.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.