Çengi Ne Demek

Çengi nedir

çengi, eski düğün ve eğlencelerde tef, zil ya da çarpare çalıp oynamayı meslek edinmiş kadın. Sözcük eskiden çeng çalıp oynayan kadın ve erkek oyuncularla gösteri sanatçıları için kullanılırdı. Sonraları yalnız, dans eden kadınlar için kullanılır olmuş, erkek oyunculara da köçek ya da “tavşan” denmiştir.

Çengiler özellikle eski İstanbul’da yaygın­dı. Öteki oyuncular gibi onlar da kollar halinde çalışırdı. Bir çengi kolunda bir kolbaşı, yardımcısı, sıracı da denen dört kişilik çalgıcı topluluğu ve sayıları bir düzi­neyi bulan çengi olurdu. Ayrıca çengi ko­lunda yardakçılar ve aynacılar da görev yapardı. İstanbul’daki çengi kollan genellik­le Ayvansaray’daki Çingeneler arasından çıkardı.

cengiÇengilerin kendilerine özgü giyimleri var­dı. Başlarında çepeçevre altınlarla süslü bir “tepelik”, alnın tam ortasında “kaşbastı” denen yuvarlak bir altın bulunurdu. Altın sırmayla işlenmiş kadife camedan, üçetek denen ve yenleri dizden aşağıya kadar sarkan ipekli sırmayla süslü entari, bunun altına işlemeli ipek şalvar, göğsü çok açık ipek hilali gömlek, alçak ölçekli işlemeli yumuşak pabuç giyerler, bellerine lahuri şal sanp üstüne altın ya da gümüş kemer takarlardı.

Koldaki çengilerin yetişmesinden ve yöne­timinden sorumlu olan kolbaşı, düğün ya da eğlenti sahipleriyle görüşür, pazarlık eder­di. Bu pazarlığa göre birkaç günlüğüne tutulan kolun bütünü ya da bir bölümü düğün ya da eğlentinin sonuna değin ev sahibi tarafından konuk edilirdi. Osmanlı sarayıftda da çengi oynatılır, yalnız bu çengiler dışandan tutulmaz, bu hizmet için özel olarak cariyeler yetiştirilirdi.

İstanbul’daki çengi kolları kır kahvelerin­de, gezi yerlerinde, bağ ve bahçelerde düzenlenen eğlentilerde de gösteri yapar­lardı. Çengi ne demek bilgisi.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.