Cataract İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cataract İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cataract (Glokom) Nedir?

Cataract, göz merceğinin bulanıklaşması sonucu görüşün azalması veya kaybı ile karakterize edilen bir göz hastalığıdır. Genellikle yaşlılıkla birlikte ortaya çıkar ve cerrahi müdahale gerektirebilir.

Örnek Cümleler:

 1. I had cataract surgery last month and my vision has greatly improved. (Geçen ay katarakt ameliyatı oldum ve görüşüm çok daha iyi hale geldi.)
 2. Cataracts can make it difficult to drive at night. (Kataraktlar gece araba kullanmayı zorlaştırabilir.)
 3. My grandfather had cataracts in both eyes and had surgery to remove them. (Dedem iki gözünde de katarakt vardı ve onları çıkarmak için ameliyat oldu.)
 4. Cataracts can cause blurry vision and sensitivity to glare. (Kataraktlar bulanık görüşe ve parlamaya karşı hassasiyete neden olabilir.)
 5. If left untreated, cataracts can lead to blindness. (Tedavi edilmezse katarakt körlüğe yol açabilir.)
 6. My aunt had cataract surgery and she said it was a very easy procedure. (Teyzem katarakt ameliyatı oldu ve çok kolay bir işlem olduğunu söyledi.)
 7. Cataracts can be caused by genetics, aging, or injury. (Kataraktlar genetik, yaşlanma veya yaralanma nedeniyle olabilir.)
 8. My father has cataracts in one eye and is considering surgery. (Babam bir gözünde kataraktı var ve ameliyat düşünüyor.)
 9. Cataract surgery is usually done on an outpatient basis. (Katarakt ameliyatı genellikle ayaktan yapılır.)
 10. Cataracts can cause double vision in one eye. (Kataraktlar bir gözde çift görme neden olabilir.)
 11. My grandmother had cataracts and wore glasses to help her see better. (Büyükannem kataraktları vardı ve daha iyi görmesi için gözlük takıyordu.)
 12. Cataracts can make it hard to read or see things up close. (Kataraktlar okumayı veya yakından görmeyi zorlaştırabilir.)
 13. My doctor said I have early signs of cataracts and to come back in six months. (Doktorum bende erken katarakt belirtileri olduğunu ve altı ay sonra tekrar gelmemi söyledi.)
 14. Cataracts can be diagnosed with a comprehensive eye exam. (Kataraktlar kapsamlı bir göz muayenesi ile teşhis edilebilir.)
 15. My friend had cataract surgery and said it was a life-changing experience. (Arkadaşım katarakt ameliyatı oldu ve hayatını değiştiren bir deneyim olduğunu söyledi.)
 16. Cataracts can be prevented or delayed by wearing sunglasses and protecting your eyes from the sun. (Kataraktlar güneş gözlüğü takarak ve gözlerinizi güneşten koruyarak
 1. Some people are more at risk for cataracts than others, such as those with diabetes or a family history of the condition. (Bazı insanlar, diyabeti olanlar veya durumun aile geçmişi olanlar gibi diğerlerine göre daha fazla katarakt riski altındadır.)
 2. Cataracts can cause colors to appear dull or faded. (Kataraktlar renklerin donuk veya soluk görünmesine neden olabilir.)
 3. My optometrist said that cataract surgery has a high success rate and can greatly improve vision. (Optometristim, katarakt ameliyatının yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu ve görüşü büyük ölçüde iyileştirebileceğini söyledi.)
 4. Cataracts can make it difficult to recognize faces or read expressions. (Kataraktlar yüzleri tanımayı veya ifadeleri okumayı zorlaştırabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.