Cash Cow İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cash Cow İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cash Cow Nedir?

Cash cow, bir işletmenin ana gelir kaynağı olan ürün ya da hizmettir. İşletme, bu ürün ya da hizmet sayesinde düzenli bir gelir elde eder. Genellikle pazara hakim olan ve büyük bir müşteri kitlesine sahip olan ürün ya da hizmetler cash cow olarak adlandırılır.

Örnek Cümleler:

 1. Our new product is not doing as well as we had hoped, but luckily our old product is still a cash cow for us. (Yeni ürünümüz umduğumuz kadar iyi gitmiyor ama şansımıza eski ürünümüz hala bize düzenli bir gelir sağlıyor.)

 2. We need to invest more in our cash cow products to keep them relevant in the market. (Pazarda geçerliliğini korumak için cash cow ürünlerimize daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor.)

 3. The company’s cash cow is their line of smartphones, which accounts for over 60% of their total revenue. (Şirketin cash cow’u, toplam gelirlerinin %60’ından fazlasını oluşturan akıllı telefon serileridir.)

 4. The cash cow strategy involves using the profits from a successful product to invest in new products. (Cash cow stratejisi, başarılı bir üründen elde edilen karları yeni ürünlere yatırmayı içerir.)

 5. The coffee chain’s seasonal drinks are a cash cow for them, bringing in a lot of revenue during the holidays. (Kahve zincirinin mevsimsel içecekleri, tatil dönemlerinde önemli bir gelir kaynağıdır.)

 6. We can’t rely on our cash cow products forever, we need to continue innovating and developing new products. (Cash cow ürünlerimize sonsuza kadar güvenemeyiz, yenilik yapmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor.)

 7. The company’s decision to discontinue their cash cow product was met with backlash from loyal customers. (Şirketin cash cow ürününü piyasadan kaldırma kararı, sadık müşteriler tarafından tepkiyle karşılandı.)

 8. The company’s cash cow division is expanding rapidly, with plans to open several new stores in the coming months. (Şirketin cash cow bölümü hızla genişliyor ve önümüzdeki aylarda birkaç yeni mağaza açma planları var.)

 9. The cash cow product is not necessarily the most innovative or exciting product, but it brings in steady profits. (Cash cow ürünü, her zaman en yenilikçi veya heyecan verici ürün olmayabilir, ancak düzenli bir kar getirir.)

 10. We need to protect our cash cow products from competitors who may try to copy them. (Rakiplerimizin kopyalamaya çalışabileceği cash cow

ürünlerimizi korumamız gerekiyor.)

 1. The company’s decision to diversify its products was a smart move, as it reduced their reliance on their cash cow product. (Şirketin ürün çeşitliliği sağlama kararı akıllıca bir hamle oldu, çünkü cash cow ürünlerine olan bağımlılıklarını azalttı.)

 2. The film franchise has become a cash cow for the studio, with multiple sequels and spinoffs in the works. (Film serisi, stüdyo için bir cash cow haline geldi ve birçok devam filmi ve yan ürünü yapılıyor.)

 3. The company’s cash cow product is facing increased competition from new entrants in the market. (Şirketin cash cow ürünü, pazardaki yeni girişimlerden artan rekabetle karşı karşıya.)

 4. We need to keep our cash cow products fresh and relevant by updating them regularly. (Cash cow ürünlerimizi düzenli olarak güncelleyerek taze ve ilgili tutmamız gerekiyor.)

 5. The company’s decision to cut prices on their cash cow product was a risky move, but it paid off in the long run. (Şirketin cash cow ürününde fiyatları düşürme kararı riskli bir hamleydi, ancak uzun vadede karşılığını verdi.)

 6. The fashion brand’s cash cow product is their line of designer handbags, which are highly sought after by consumers. (Moda markasının cash cow ürünü, tüketiciler tarafından çok aranan tasarımcı çantalarıdır.)

 7. The company’s cash cow product is reaching the end of its lifecycle, and they need to start thinking about a replacement. (Şirketin cash cow ürünü yaşam döngüsünün sonuna geliyor ve yerine bir ürün düşünmeye başlamaları gerekiyor.)

 8. We need to make sure our cash cow products are meeting the needs of our customers and are still relevant in the market. (Cash cow ürünlerimizin müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşıladığından ve pazarda hala ilgili olduğundan emin olmamız gerekiyor.)

 9. The company’s cash cow product is a double-edged sword, as it provides a steady stream of revenue but also limits their ability to innovate. (Şirketin cash cow ürünü, düzenli bir gelir akışı sağlasa da yenilik yapma yeteneklerini de sınırlar.)

 10. The airline’s cash cow route is the one between New York and London, which is always in high demand. (Havayolu şirketinin cash cow rotası, her zaman yoğun talep gören New York-Londra arasındaki rota.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.