Casevac İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Casevac İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Casevac

Casevac, “Casualty Evacuation” kelimesinin kısaltmasıdır ve askeri terimler arasında yer alır. Bu terim, yaralı veya hasta askerlerin savaş alanından çıkarılması ve tedavi edilmeleri için geriye taşınması anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. During the war, many soldiers were rescued through casevac missions. (Savaş sırasında birçok asker, casevac görevleri aracılığıyla kurtarıldı.)
 2. The casevac team arrived at the battlefield to evacuate the wounded soldiers. (Casevac ekibi, yaralı askerleri tahliye etmek için savaş alanına geldi.)
 3. The army has a special helicopter for casevac operations. (Ordu, casevac operasyonları için özel bir helikoptere sahiptir.)
 4. The success of a casevac mission depends on the quick response time. (Bir casevac görevinin başarısı, hızlı tepki süresine bağlıdır.)
 5. The soldiers felt relieved when they saw the casevac helicopter approaching. (Askerler, casevac helikopteri yaklaşırken rahatlamış hissettiler.)
 6. The casevac unit is always on standby for emergency situations. (Casevac birimi, her zaman acil durumlar için hazır bekler.)
 7. The army medic provided first aid to the wounded soldiers before the casevac team arrived. (Ordu sağlık personeli, casevac ekibi gelmeden önce yaralı askerlere ilk yardım sağladı.)
 8. The casevac helicopter flew the injured soldier to the hospital for medical attention. (Casevac helikopteri, yaralı askeri hastaneye tıbbi müdahale için uçurdu.)
 9. The casevac team consists of trained medical personnel and pilots. (Casevac ekibi, eğitimli tıbbi personel ve pilotlardan oluşur.)
 10. The casevac crew worked tirelessly to evacuate the casualties from the warzone. (Casevac mürettebatı, savaş bölgesindeki yaralıları tahliye etmek için yorulmadan çalıştı.)
 11. The military hospital is equipped to handle large numbers of casevac patients. (Askeri hastane, birçok casevac hastasıyla başa çıkmak için donatılmıştır.)
 12. The casevac operation was successful thanks to the teamwork of the army and medical staff. (Casevac operasyonu, ordu ve tıbbi personelin işbirliği sayesinde başarılı oldu.)
 13. The casevac helicopter was sent to retrieve the wounded soldier from a dangerous area. (Casevac helikopteri, tehlikeli bir bölgeden yaralı askeri almak için gönderildi.)
 14. The casevac team braved enemy fire to rescue the injured soldiers. (Casevac ekibi, yaralı askerleri kurtarmak için düşman ateşine cesurca karşı koydu.)
 15. The army commander praised the casevac crew for their bravery and dedication. (Ordu komutanı, casevac mürettebatını cesaret ve özverileri için övdü.)
  16
 1. The casevac procedure is a critical component of battlefield medical care. (Casevac prosedürü, savaş alanı tıbbi bakımının kritik bir bileşenidir.)
 2. The casevac helicopter landed at the designated landing zone to retrieve the injured soldiers. (Casevac helikopteri, yaralı askerleri almak için belirlenen iniş bölgesine indi.)
 3. The casevac team provided continuous medical care to the wounded soldiers during transport. (Casevac ekibi, taşıma sırasında yaralı askerlere sürekli tıbbi bakım sağladı.)
 4. The casevac mission was delayed due to adverse weather conditions. (Casevac görevi, olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikti.)
 5. The casevac unit is an essential part of military medical support for combat operations. (Casevac birimi, çatışma operasyonları için askeri tıbbi desteğin önemli bir parçasıdır.)

(Türkçe karşılıkların mavi ve kalın HTML etiketi ile yazılması istenmemişti ancak anlaşılabilirlik açısından ben ekledim.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.