Casebook İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Casebook İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Casebook (noun):

A book containing records or accounts of transactions or events, especially one used as evidence in legal or administrative proceedings.

 1. The casebook contained detailed records of all the transactions made by the company. (Bu kayıt defteri, şirketin yaptığı tüm işlemlerin detaylı kayıtlarını içeriyordu.)
 2. The lawyer referred to the casebook during the trial. (Avukat duruşma sırasında bu kayıt defterine başvurdu.)
 3. The police officer opened the casebook to look for clues. (Polis memuru ipuçları aramak için kayıt defterini açtı.)
 4. The judge asked for the casebook to be brought to the court. (Yargıç duruşma salonuna kayıt defterinin getirilmesini istedi.)
 5. The company kept a casebook to document all the financial transactions. (Şirket, tüm finansal işlemleri belgelemek için bir kayıt defteri tuttu.)
 6. The accountant used the casebook to reconcile the accounts. (Muhasebeci hesapları uyumlu hale getirmek için kayıt defterini kullandı.)
 7. The detective studied the casebook to gather evidence for the case. ( Dedektif, dava için kanıt toplamak için kayıt defterini inceledi.)
 8. The court requested the casebook as evidence for the case. (Mahkeme dava için kanıt olarak kayıt defterini istedi.)
 9. The company was able to identify the error by looking at the casebook. (Şirket, kayıt defterine bakarak hatayı tespit edebildi.)
 10. The lawyer presented the casebook as evidence in court. (Avukat, duruşmada kanıt olarak kayıt defterini sundu.)
 11. The auditor went through the casebook to check for any irregularities. (Denetçi, herhangi bir düzensizlik olup olmadığını kontrol etmek için kayıt defterini inceledi.)
 12. The bank requested the casebook to verify the transaction. (Banka, işlemi doğrulamak için kayıt defterini istedi.)
 13. The company maintained a casebook for tax purposes. (Şirket, vergi amaçları için bir kayıt defteri tuttu.)
 14. The accountant updated the casebook with the latest transactions. (Muhasebeci, en son işlemleri kayıt defterine ekledi.)
 15. The court used the casebook as evidence to convict the defendant. (Mahkeme, sanığı suçlu bulmak için kayıt defterini kanıt olarak kullandı.)
 16. The detective found an important clue in the casebook. ( Dedektif, kayıt defterinde önemli bir ipucu buldu
 1. The company’s financial statements were prepared based on the information in the casebook. (Şirketin mali tabloları, kayıt defterindeki bilgilere dayanarak hazırlandı.)
 2. The lawyer asked the witness to refer to the casebook to refresh their memory. (Avukat, tanığın hafızasını tazelemek için kayıt defterine başvurmasını istedi.)
 3. The auditor cross-checked the casebook with the bank statements to ensure accuracy. (Denetçi, doğruluğu sağlamak için kayıt defterini banka hesap özetleriyle karşılaştırdı.)
 4. The judge ordered the casebook to be submitted as evidence for the case. (Yargıç dava için kanıt olarak kayıt defterinin sunulmasını emretti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.