Case İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Case İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Case İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Durum, vaka, olay, dava, kutu

 1. The case is still under investigation. (Dava hala soruşturuluyor.)
 2. I found a case of water in the garage. (Garajda bir su kutusu buldum.)
 3. In case of an emergency, call 911. (Acil durumda 911’i arayın.)
 4. He was charged with a criminal case. (O, bir suç davasıyla suçlandı.)
 5. I have a case of the flu. (Grip vakası geçiriyorum.)
 6. She keeps her jewelry in a locked case. (Mücevherlerini kilitli bir kutuda saklar.)
 7. In this case, we need to hire a lawyer. (Bu durumda, bir avukat tutmamız gerekiyor.)
 8. The suspect’s alibi was not enough to clear his case. (Şüphelinin mazereti davasını temizlemek için yeterli değildi.)
 9. He presented a strong case for the project. (Proje için güçlü bir argüman sundu.)
 10. I have a case of beer in the fridge. (Buzdolabında bir bira kutusu var.)
 11. We need to look at each case individually. (Her vakayı ayrı ayrı incelememiz gerekiyor.)
 12. The case was closed due to lack of evidence. (Dava, delil yetersizliği nedeniyle kapatıldı.)
 13. He made a strong case for his promotion. (Terfi için güçlü bir argüman ortaya koydu.)
 14. I bought a new phone case. (Yeni bir telefon kılıfı satın aldım.)
 15. In case of rain, bring an umbrella. (Yağmur yağarsa şemsiye getirin.)
 16. She keeps her makeup in a small case. (Makyaj malzemelerini küçük bir kutuda saklar.)
 17. The case will be heard in court next month. (Dava gelecek ay mahkemede görülecek.)
 18. The detective solved the case in a week. ( Dedektif, davayı bir haftada çözdü.)
 19. I need to pack my laptop in a protective case. (Dizüstü bilgisayarımı koruyucu bir kılıfa koymam gerekiyor.)
 20. We’re making a strong case for a new company policy. (Yeni bir şirket politikası için güçlü bir argüman ortaya koyuyoruz.)

Türkçe Anlamı: Hal, konum, durum

 1. He is in a good case of mind. (O, iyi bir ruh halinde.)
 2. In case of fire, use the stairs. (Yangın durumunda, merdivenleri kullanın.)
 3. The company is in a difficult financial case. (Şirket zorlu bir mali durumda.)
 4. I’m not sure what to do in this case. (Bu durumda ne yapacağımdan emin değilim.)
 5. The patient’s case is complicated. (Hastanın durumu karmaşık.)
 6. She was in a bad case of health. (Sağlık durumu kötüydü.)
 7. In case of a power outage, use the generator. (Elektrik kesintisi durumunda, jeneratörü kullanın.)
 8. The company’s case for expansion was approved. (Şirketin genişleme durumu onaylandı.)
 9. He’s been in a difficult case since his wife died. (Karısı öldükten sonra zor bir durumda.)
 10. I’m afraid this is a hopeless case. (Korkarım ki bu umutsuz bir durum.)
 11. In this case, we need to take immediate action. (Bu durumda, derhal harekete geçmemiz gerekiyor.)
 12. She’s in a good case of employment with the new company. (Yeni şirkette iyi bir iş durumunda.)
 13. The team is in a winning case with two minutes left. (Takım, iki dakika kala kazanma durumunda.)
 14. The project is in a good case of progress. (Proje, iyi bir ilerleme durumunda.)
 15. In case of a flat tire, use the spare. (Patlayan bir lastik durumunda, yedek lastiği kullanın.)
 16. The company’s case for a merger was rejected. (Şirketin birleşme durumu reddedildi.)
 17. He’s in a stable case of recovery after the surgery. (Ameliyattan sonra istikrarlı bir iyileşme durumunda.)
 18. In this case, we need to consider all the possible options. (Bu durumda, tüm olası seçenekleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor.)
 19. The athlete is in a good case of form for the upcoming competition. (Sporcu, yaklaşan yarışma için iyi bir formda.)
 20. In case of an earthquake, take cover under a sturdy table. (Deprem durumunda, sağlam bir masanın altına sığının.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.