Carve İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carve İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carve (Fiil) – Oymak, kesmek, yontmak

 1. She carved a beautiful sculpture out of the block of wood. (O, bir tahta bloktan güzel bir heykel oydı.)
 2. He carved his name on the tree with a pocket knife. (Cebindeki bıçakla adını ağaca oydı.)
 3. The chef carved the turkey with a sharp knife. (Aşçı, keskin bir bıçakla hindi dilimledi.)
 4. The artist carved a statue out of marble. (Sanatçı, mermerden bir heykel yonttu.)
 5. She carved the pumpkin into a scary face for Halloween. (O, Cadılar Bayramı için kabakları korkunç bir yüze oydurdu.)
 6. The sculptor was able to carve intricate designs into the stone. (Heykeltıraş, taşa karmaşık tasarımlar oyabildi.)
 7. The wooden horse was carved by hand. (Ahşap at el ile oyuldu.)
 8. He carefully carved the soap into a delicate rose. (O, sabunu nazik bir gül şekline dikkatlice oydu.)
 9. The carpenter carved the wooden beams to fit the roof structure. (Marangoz, çatı yapısına uygun ahşap kirişleri kesti.)
 10. She carved the initials of her and her boyfriend’s names onto the tree. (O, kendi ve erkek arkadaşının adının baş harflerini ağaca oydurdu.)
 11. The sculpture was carved from a single block of stone. (Heykel, tek bir taş bloktan oyuldu.)
 12. He used a chisel to carve the stone statue. (O, taş heykeli yontmak için bir oyma kalem kullandı.)
 13. The ship’s figurehead was carved to look like a mermaid. (Gemi başlığı, bir deniz kızı gibi görünmesi için oyuldu.)
 14. She carved the meat into thin slices for the sandwiches. (O, sandviçler için eti ince dilimlere kesti.)
 15. The sculptor spent years carving the intricate details of the statue. (Heykeltıraş, heykelin karmaşık detaylarını yıllarca oydu.)
 16. He carved a wooden spoon for his grandmother’s birthday present. (O, büyükannesinin doğum günü hediyesi olarak bir ahşap kaşık oydurdu.)
 17. The tribal chief carved the totem pole with the images of their ancestors. (Kabile şefi, atalarının görüntüleriyle totem direğini oydurdu.)
 18. The snowboarder carved through the fresh powder snow. (Snowboardcu, taze toz kar üzerinden kaydı.)
 19. She carefully carved out a piece of cake for each of the guests. (O, her misafir için dikkatlice bir dilim kek kesti.)
 20. The sculptor used a variety of tools to carve the statue. (Heykeltıraş, heykeli oymak için çeşitli araçlar kullandı.)

Additional Examples:

 1. The children loved to carve their initials into the wet sand at the beach. (Çocuklar, plajda ıslak kuma adlarını oymaktan hoşlanırlardı.)
 2. He used a chainsaw to carve the large piece of wood into a bear sculpture. (Büyük ahşap parçasını ayı heykeline oyabilmek için bir motorlu testere kullandı.)
 3. The artist spent hours carving the intricate details of the ivory statue. (Sanatçı, fildişi heykelin karmaşık detaylarını saatlerce oydu.)
 4. She learned to carve soapstone during her trip to Canada. (O, Kanada seyahati sırasında sabun taşı oymayı öğrendi.)
 5. The woodcarver carved a beautiful floral design onto the wooden box. (Ahşap oymacısı, ahşap kutuya güzel bir çiçek deseni oydu.)
 6. The hiker had to carve his way through the thick vines to reach the top of the mountain. (Dağın zirvesine ulaşmak için yürüyüşçü, kalın sarmaşıkları keserek yolunu açmak zorunda kaldı.)
 7. She used a spoon to carefully carve out the inside of the pumpkin. (O, kabak içini dikkatlice oymak için bir kaşık kullandı.)
 8. The master woodcarver taught his apprentice how to carve a beautiful eagle out of a block of wood. (Usta ahşap oymacı, çam bloğundan güzel bir kartal oymayı öğretti.)
 9. The sculptor decided to carve the statue from granite because of its durability. (Heykeltıraş, sağlamlığı nedeniyle granitten heykelini oymaya karar verdi.)
 10. The surgeon had to carve through the patient’s bone to perform the necessary surgery. (Doktor, gerekli ameliyatı yapmak için hastanın kemiğinin içinden kesmek zorunda kaldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.