Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Kasım 2020

Çarter Sözleşmesi

Çarter sözleşmesi, deniz ticaret hukukun­da, bir yükün taşınması için yapılan navlun sözleşmesi türü. Gemiyi tutana yalnızca geminin taşıma kapasitesinden yararlanma hakkını verir; gemi sahibi, geminin sefer ve yönetimini elinde tutmaya devam eder.

Taşıtana ayrılan yerin hacmine göre, tam ve kısmi çarter olarak ikiye ayrılır. Tam çarterde geminin tümü tutulur. En çok kullanılan tür budur. Kısmi çarterde gemi­nin belirli bir yeri taşıtana ayrılır. Geminin kullanılma biçimine göre ise yol­culuk çarteri ve zaman üzerine çarter söz konusu olur. Yolculuk çarteri, bir geminin belirli bir yükü bir limandan ötekine taşı­mak üzere tutulmasıdır; gemi birden çok yolculuk yapmak üzere de tutulabilir. Za­man üzerine çarterde ise, gemi belirli bir zaman için tutulur ve navlun zaman ölçüsü­ne göre saptanır. Bu sözleşmede gemiyi tutan, ambar ve kumanya giderlerini karşı­lar; ayrıca kaptan ve adamlarına karşı ticari alanda sınırlı bir talimat yetkisinden yararla­nır. Genel ticari uygulamada pek sık başvu­rulmayan çıplak gemi çarteri ve götürü usûlde çarter öteki sözleşme biçimlerini oluşturur.

Çarter sözleşmesi yasaya göre özel bir biçime bağlı değildir. Uygulamada denizci­lik işleriyle uğraşan simsarlar (broker) aracı­lığıyla ve “tip-sözleşme”lerdeki koşullarla yapılır. Taraflar ya da onlar adına hareket eden yetkili aracılar, fixing letter denen bir belgede sözleşmenin önemli koşullarını özet olarak saptadıktan sonra, yazılı sözleşmeyi hazırlar. Yasal açıdan yazılı sözleşme zorun­lu olmamakla birlikte, bu yöntem bir kanıt­lama aracı olarak yaygın biçimde kullanılır. Taraflardan her biri kendisine navlun sözleşmesine ilişkin bir belge (Türk hukukunda çarter parti) verilmesini isteyebilir (Türk Ticaret Kanunu, m. 1017). Yazılı sözleşme hazırlanırken Ba’k Ülkeleri ve Uluslarara­sı Deniz Konferansı (BIMCO) ile Birleşik Krallık Deniz Ticaret Odası’nın (Chof Sh) hazırladığı formüllere uyulur. Herhangi bir anlaşmazlık çıktığında, ilgili mahkeme çarter sözleşmesi belgesini incele­yerek konuya açıklık getirir. Ama uygula­mada anlaşmazlıklar çoğu kez hakemlik yoluyla çözülür. Çarter sözleşmelerinin en önemli maddeleri malın yüklenmesi ve bo­şaltılması için öngörülen gün sayısına ve giderleri kimin karşılayacağına ilişkin olan­lardır.

Çarter Sözleşmesi  nedir, Çarter Sözleşmesi Hakkında Bilgiler verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz