Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Kasım 2020

Çarşamba Divanı Nedir

Çarşamba divanı, Osmanlı Devleti’nde başkent İstanbul’un sorunlarını görüşmek üzere, her çarşamba sadrazamın başkanlı­ğında kurulan divan. Çarşamba divanına istanbul kadısı, Bilâd-ı Selâse (Eyüp, Galata ve Üsküdar) kadıları, Divan-ı Hümayun çavuşları ve tezkireciler katılırdı. Sadraza­mın seferde olduğu sıralarda divana onun adına sadaret kaymakamı başkanlık ederdi.

Divan toplantısı başlarken Mehterhane’nin nöbet (nevbet) çalması, sadrazamın divana selimi kavuk ve erkân kürkü giyerek katıl­ması değişmez kurallardandı. Çalışma yöntemi bakımından Divan-ı Hümayun’a benzeyen çarşamba divanında İstanbul’un iaşe, güvenlik, ulaşım, su, te­mizlik, yangın vb sorunları görüşülürdü. Divanda alınan kararlar, sadrazamın mührüyle onaylanarak “hüküm” niteliği kazanır ve ilgililere ulaştırılırdı. Ayrıca, İstanbul halkının değişik konulardaki şikâyetleri ve davaları da bu kurulda şer’î yargı yöntemle­rine göre ele alınırdı. 15. yüzyılda ortaya çıktığı sanılan çarşamba divanı, Divan-ı Hümayun’un işlevini yitirmesine paralel olarak önem kazandı ve 18. yüzyılda İstan­bul’daki en önemli kurul oldu. 1840’larda Bâbıâli’de yapılan reformlar sırasında kal­dırıldı.

Çarşamba Divanı Hakkında Bilgi, Çarşamba Divanı Nedir

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz