Carnage İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carnage İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carnage

Carnage kelimesi Türkçe’de “katliam, yıkım, şiddetli çatışma” gibi anlamlara gelir.

 1. The car crash caused a carnage on the highway. (Araç kazası otoyolda katliama neden oldu.)
 2. The war left a trail of carnage across the country. (Savaş ülke genelinde yıkıma sebep oldu.)
 3. The tornado wreaked carnage on the small town. (Tornado küçük kasabada şiddetli yıkıma yol açtı.)
 4. The movie depicted the carnage of a zombie apocalypse. (Film, bir zombi kıyametinin yıkımını tasvir etti.)
 5. The terrorist attack caused carnage in the city center. (Terör saldırısı şehir merkezinde katliama yol açtı.)
 6. The hurricane inflicted carnage on the coastal town. (Kasırga sahil kasabasına yıkım getirdi.)
 7. The riot resulted in a carnage of shops and buildings. (Ayaklanma mağazaların ve binaların yıkımına neden oldu.)
 8. The massacre left a scene of carnage in the village. (Katliam köyde yıkım sahnesi bıraktı.)
 9. The battle caused carnage on both sides. (Savaş her iki taraf için de yıkıma neden oldu.)
 10. The bomb blast caused carnage in the crowded market. (Bomba patlaması kalabalık pazarda katliama neden oldu.)
 11. The wildfire caused carnage in the forest. (Orman yangını ormanda yıkıma neden oldu.)
 12. The earthquake left a trail of carnage in the city. (Deprem şehirde yıkım izi bıraktı.)
 13. The storm caused carnage on the coast. (Fırtına sahilde yıkıma neden oldu.)
 14. The invasion caused carnage in the occupied city. (İşgal şehrinde yıkıma neden oldu.)
 15. The shootout resulted in carnage in the street. (Çatışma sokakta yıkıma yol açtı.)
 16. The accident caused carnage on the race track. (Kaza yarış pistinde yıkıma neden oldu.)
 17. The volcanic eruption caused carnage in the nearby town. (Volkanik patlama yakındaki kasabada yıkıma neden oldu.)
 18. The air strike caused carnage in the enemy territory. (Hava saldırısı düşman bölgesinde yıkıma neden oldu.)
 19. The tornado warning caused carnage in the town’s panic. (Tornado uyarısı kasabadaki panikte yıkıma neden oldu.)
 20. The flood caused carnage in the low-lying areas. (Sel, alçak alanlarda yıkıma neden oldu.)
 1. The stampede resulted in a carnage at the music festival. (Kalabalık konserinde izdiham katliama neden oldu.)
 2. The chemical spill caused carnage in the nearby river. (Kimyasal sızıntı yakındaki nehirde yıkıma neden oldu.)
 3. The terrorist bombing caused carnage at the airport. (Terörist bombalama havalimanında katliama neden oldu.)
 4. The pirate attack caused carnage on the ship. (Korsan saldırısı gemide yıkıma neden oldu.)
 5. The plane crash caused carnage in the mountainous region. (Uçak kazası dağlık bölgede yıkıma neden oldu.)
 6. The avalanche caused carnage in the ski resort. (Çığ kayak merkezinde yıkıma neden oldu.)
 7. The train derailment resulted in a carnage on the tracks. (Tren raydan çıkması raylarda katliama neden oldu.)
 8. The gas explosion caused carnage in the apartment building. (Gaz patlaması apartman binasında yıkıma neden oldu.)
 9. The missile strike caused carnage in the war zone. (Füze saldırısı savaş bölgesinde yıkıma neden oldu.)
 10. The earthquake triggered a carnage in the city’s infrastructure. (Deprem şehrin altyapısında yıkıma sebep oldu.)

Türkçe Karşılığı: Yıkım, katliam, şiddetli çatışma.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.