Carefully İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carefully İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carefully

Türkçe Anlamı: Dikkatlice, özenle

 1. Please handle the glassware carefully. – Lütfen cam malzemeleri dikkatli bir şekilde taşıyın.
 2. He read the contract carefully before signing. – İmza atmadan önce sözleşmeyi dikkatle okudu.
 3. The surgeon proceeded carefully with the delicate operation. – Cerrah hassas operasyona dikkatle devam etti.
 4. You should drive carefully in bad weather. – Kötü hava koşullarında dikkatli bir şekilde araba kullanmalısın.
 5. The mother watched her child carefully as he played in the park. – Anne, çocuğu parkta oynarken dikkatle izledi.
 6. The chef chopped the vegetables carefully to ensure they were all the same size. – Şef, sebzeleri aynı boyutta olmasını sağlamak için dikkatle doğradı.
 7. She carefully placed the vase on the shelf. – O, vazoyu rafa dikkatle yerleştirdi.
 8. The students listened carefully to the teacher’s instructions. – Öğrenciler öğretmenin talimatlarını dikkatle dinlediler.
 9. The driver maneuvered the car carefully through the narrow streets. – Sürücü, aracı dar sokaklardan dikkatle manevra yaptı.
 10. The police handled the evidence carefully to preserve its integrity. – Polis delili bütünlüğünü korumak için dikkatle ele aldı.
 11. The artist painted the portrait carefully, paying attention to every detail. – Sanatçı, her ayrıntıya dikkat ederek portreyi dikkatle boyadı.
 12. The scientist conducted the experiment carefully to ensure accurate results. – Bilim adamı, doğru sonuçları sağlamak için deneyi dikkatle yaptı.
 13. The hiker walked carefully along the narrow path. – Yürüyüşçü, dar patikada dikkatlice yürüdü.
 14. She carefully wrapped the gift in colorful paper. – O, hediye paketini renkli kağıda dikkatle sarıldı.
 15. The accountant reviewed the financial statements carefully for errors. – Muhasebeci, hatalar için finansal tabloları dikkatle inceledi.
 16. The teacher graded the exams carefully to ensure fairness. – Öğretmen, adil olmak için sınavları dikkatle not verdi.
 17. The construction workers handled the materials carefully to avoid accidents. – İnşaat işçileri kaza önlemek için malzemeleri dikkatle ele aldı.
 18. The pianist played the piece carefully, emphasizing every note. – Piyanist, her notayı vurgulayarak parçayı dikkatle çaldı.
 19. The florist arranged the flowers carefully to create a beautiful bouquet. – Çiçekçi, güzel bir buket oluşturmak için çiçekleri dikkatle düzenledi.
 20. The mother checked her baby’s temperature carefully to make sure he wasn’t sick. – Anne, bebeğinin hastalanmad

ığını kontrol etmek için dikkatle ateşini ölçtü.

Overall, it is important to be careful in various situations, whether it’s handling delicate items, driving, conducting experiments, or simply playing with children. By being careful, we can prevent accidents and ensure accurate results, and we can also show respect for the things and people around us.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.