Capsule İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Capsule İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Capsule Nedir?


Capsule, genellikle ilaçların yutulması için kullanılan küçük bir kap veya kapsül şeklindeki bir ilaç formudur. İçinde, ilacı küçük miktarlarda içeren ve genellikle jelatin kaplı bir tane veya küçük bir konteyner bulunur.

Örnek Cümleler:


1. I always take my vitamins in capsule form. (Her zaman vitaminlerimi kapsül şeklinde alırım.)
2. The medication is available in capsule form only. (İlaç sadece kapsül şeklinde mevcuttur.)
3. The capsule contains a high dosage of caffeine. (Kapsül yüksek dozda kafein içerir.)
4. The capsule was too big to swallow. (Kapsül yutmak için çok büyüktü.)
5. She opened the capsule and poured the contents into her hand. (Kapsülü açtı ve içeriğini eline döktü.)
6. The capsule is designed to dissolve quickly in the stomach. (Kapsül, mide içinde hızlıca çözülmek üzere tasarlanmıştır.)
7. The capsule is made of gelatin. (Kapsül jelatin yapılır.)
8. The capsule is difficult to open without scissors. (Kapsül makas olmadan açmak zordur.)
9. The capsule can be taken with or without food. (Kapsül, yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir.)
10. The capsule should be taken with plenty of water. (Kapsül bol su ile alınmalıdır.)
11. The capsule is a more convenient form of medication. (Kapsül, daha pratik bir ilaç formudur.)
12. The capsule has a bitter taste. (Kapsülün acı bir tadı vardır.)
13. The capsule is easy to swallow. (Kapsül yutmak kolaydır.)
14. The capsule is used to treat headaches. (Kapsül baş ağrısını tedavi etmek için kullanılır.)
15. The capsule is not recommended for children under 12 years old. (Kapsül 12 yaşın altındaki çocuklar için önerilmez.)
16. The capsule should be stored in a cool, dry place. (Kapsül, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.)
17. The capsule is not intended for long-term use. (Kapsül uzun süreli kullanım için tasarlanmamıştır.)
18. The capsule should be taken exactly as directed by your doctor. (Kapsül, doktorunuzun talimatlarına tam olarak uygun şekilde alınmalıdır.)
19. The capsule is a popular choice for dietary supplements. (Kapsül, besin takviyeleri için popüler bir seçenektir.)
20. The capsule can be opened and the contents mixed with food or drink. (Kapsül açılabilir ve içeriği yiyecek veya içecek ile karıştırılabilir.)

Çeşitli örneklerle Capsule kelimesinin kullanımlarına bakıldığında, genellikle ilaç formu olarak kullanıldığı ve çeşitli boyutlarda

, dozajlarda ve içeriklerde bulunabileceği görülmektedir. Ayrıca kapsülün kolayca yutulabilen, pratik ve çözülme hızının ayarlanabildiği bir ilaç formu olduğu da belirtilmektedir. Ancak kapsülün içeriğinin kullanımı öncesinde doktor veya eczacı ile görüşülmesi gerektiği de vurgulanmaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.