Candidate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Candidate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Candidate Nedir?

Candidate, bir iş veya pozisyon için başvuran bir kişidir. Bu kişi, ilgili iş ilanına uygun niteliklere sahip olduğunu düşünerek başvuruda bulunmuştur.

Örnek Cümleler:

 1. The candidate has a strong background in marketing. (Adayın güçlü bir pazarlama geçmişi var.)
 2. We have received a lot of applications, but only a few candidates will be selected for an interview. (Çok sayıda başvuru aldık, ancak sadece birkaç aday görüşmeye seçilecek.)
 3. Candidates are expected to have excellent communication skills. (Adayların mükemmel iletişim becerilerine sahip olmaları bekleniyor.)
 4. After reviewing the candidate’s resume, we have decided to invite them for an interview. (Adayın özgeçmişini inceledikten sonra, onları bir görüşmeye davet etmeye karar verdik.)
 5. The candidate performed well in the initial screening process. (Aday, ilk tarama sürecinde iyi performans sergiledi.)
 6. Only the most qualified candidates will be considered for the position. (Sadece en nitelikli adaylar pozisyon için değerlendirilecek.)
 7. The candidate’s references spoke highly of their work ethic. (Adayın referansları, çalışma etiği konusunda yüksek düşüncelerini belirttiler.)
 8. We are looking for a candidate who is passionate about our company’s mission. (Şirketimizin misyonuna tutkuyla bağlı bir aday arıyoruz.)
 9. The candidate demonstrated excellent problem-solving skills during the interview. (Aday, görüşme sırasında mükemmel problem çözme becerileri sergiledi.)
 10. Our HR department is responsible for screening candidates and selecting the most qualified ones. (İK departmanımız, adayları taramak ve en niteliklilerini seçmekle sorumludur.)
 11. The candidate was well-prepared and confident during the interview. (Aday, görüşme sırasında iyi hazırlanmış ve kendine güvenliydi.)
 12. We are looking for a candidate with experience in project management. (Proje yönetimi konusunda deneyimli bir aday arıyoruz.)
 13. The

  candidates will be notified of their application status within two weeks. (Adaylar, başvuru durumları hakkında iki hafta içinde bilgilendirilecekler.)

 14. The candidate was able to effectively communicate their ideas to the team. (Aday, fikirlerini takıma etkili bir şekilde iletebildi.)
 15. We are looking for a candidate who is willing to learn and grow with the company. (Şirketle birlikte öğrenmeye ve büyümeye istekli bir aday arıyoruz.)
 16. The candidate was selected for a second interview with the hiring manager. (Aday, işe alma yöneticisiyle ikinci bir görüşme için seçildi.)
 17. It is important for candidates to provide accurate information on their resumes. (Adayların özgeçmişlerinde doğru bilgi vermesi önemlidir.)
 18. The candidate demonstrated a strong work ethic and attention to detail. (Aday, güçlü bir çalışma etiği ve detaya dikkat gösterdi.)
 19. We are looking for a candidate who is a team player and can collaborate effectively. (Takım oyuncusu olan ve etkili bir şekilde işbirliği yapabilen bir aday arıyoruz.)
 20. The candidate was asked to provide examples of their previous work experience. (Adayın önceki iş deneyimlerine dair örnekler sunmaları istendi.)
 21. After careful consideration, the hiring manager selected the candidate for the job. (Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, işe alma yöneticisi adayı iş için seçti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.