Boşalmak Oruç Bozarmı?

Boşalmak Oruç Bozarmı?

Boşalmak Orucu Bozar Mı?

İslam dini, oruç ibadetini belirli şartlar dahilinde yerine getirmeyi emreder. Oruç tutan kişilerin gün boyunca belirli şeylerden uzak durması gerekmektedir. Bu sebeple, oruç tutarken cinsel ilişki, masturbasyon gibi faaliyetlerden kaçınılması gerekmektedir.

Cinsel ilişki ya da masturbasyon sonucunda boşalma gerçekleşir. Boşalma, meni veya spermlerin dışarı çıkması anlamına gelir. Bu durumda, orucun bozulup bozulmayacağı konusunda İslam alimleri farklı görüşler ileri sürmektedir.

Bazı İslam alimleri, boşalmanın orucu bozduğu konusunda görüş belirtir. Bu görüşe göre, boşalma sırasında meninin veya spermin dışarı çıkması, orucun bütünlüğünü bozar. Bu durumda, oruç tutan kişi yeniden oruç tutmak zorunda kalır.

Diğer bir grup İslam alimi ise, boşalmanın orucu sadece kefaret gerektirecek şekilde bozduğu görüşünü savunur. Kefaret, orucun kefaret orucu veya fidyesi olarak telafi edilmesi anlamına gelir. Bu durumda, oruç tutan kişi yeniden oruç tutmak zorunda değildir, ancak kefaret orucu veya fidyesi ödemesi gerekir.

Sonuç olarak, boşalmanın orucu bozup bozmadığı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Ancak genel olarak, cinsel faaliyetlerden kaçınılması gerektiği ve orucun bütünlüğünün korunması gerektiği unutulmamalıdır. Oruç tutarken herhangi bir şüphe durumunda, ilgili İslam alimlerinden görüş almak ve doğru şekilde hareket etmek en doğru olanıdır.

Boşalmanın Orucu Bozup Bozmadığına İlişkin Farklı Görüşler

Boşalmanın orucu bozup bozmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. İslam alimleri, bu konuda farklı yorumlar yapmışlardır. Bazı alimlere göre, boşalma orucu bozar ve oruç yeniden tutulmalıdır. Diğer bazı alimlere göre ise, boşalma orucu sadece kefaret gerektirecek şekilde bozar ve oruç yeniden tutulmak zorunda değildir.

Boşalmanın orucu bozup bozmadığı konusunda farklı görüşler oluşmasının sebepleri arasında, boşalmanın meydana geldiği şekil, zamanlama, kişinin niyeti ve özellikle Ramazan ayı olup olmaması gibi etkenler sayılabilir.

Boşalmanın Orucu Bozduğu Görüşünü Savunanlar

Boşalmanın orucu bozduğu görüşünü savunan İslam alimleri, boşalma sonucu meninin veya spermlerin dışarı çıkması nedeniyle orucun bütünlüğünün bozulduğunu savunurlar. Bu alimlere göre, boşalma sırasında meni veya spermlerin dışarı çıkması, orucu bozar ve oruç yeniden tutulmalıdır.

Bu görüşte olan alimler, boşalma sonucu meni veya spermlerin dışarı çıkmasının, cinsel ilişki veya masturbasyon olmasına bağlı olmadığını da belirtirler. Bu nedenle, cinsel ilişki veya masturbasyon yapmadan da boşalma meydana gelirse, oruç bozulmuş sayılır.

Boşalmanın Orucu Sadece Kefaret Gerektirecek Şekilde Bozduğu Görüşünü Savunanlar

Boşalmanın orucu sadece kefaret gerektirecek şekilde bozduğu görüşünü savunan İslam alimleri ise, boşalmanın orucu bozmayacağını, ancak kefaret ödenmesi gerektiğini savunurlar. Bu alimlere göre, boşalma sonucu orucun bütünlüğü bozulsa da, oruç yeniden tutulmak zorunda değildir.

Bu görüşte olan alimler, kefareti ödenmesi gerektiği konusunda da farklı yorumlar yaparlar. Kimi alimlere göre, kefaret olarak 60 gün aralıksız oruç tutmak gerekirken, kimilerine göre fidye olarak belirli bir miktar para veya yiyecek yardımı yapmak yeterli olabilir.

Sonuç

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.