Bit İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Bit İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Bit

Bit, bilgisayar sistemlerinde kullanılan en küçük veri birimidir. 0 veya 1 değerlerini alabilir ve bilgisayarın işlem yapması için gerekli olan tüm veriler bitlerle ifade edilir.

Örnek cümleler:

 1. The size of a single bit is very small. (Bir tek bitin boyutu çok küçüktür.)
 2. Computers process data in bits and bytes. (Bilgisayarlar verileri bitler ve baytlar halinde işler.)
 3. A byte consists of eight bits. (Bir bayt sekiz bit içerir.)
 4. Each letter in the alphabet is represented by a unique combination of bits. (Alfabedeki her harf benzersiz bir bit kombinasyonuyla temsil edilir.)
 5. Internet speeds are measured in bits per second. (İnternet hızı saniyede kaç bit olarak ölçülür.)
 6. The binary code is made up of only two digits, 0 and 1. (İkili kod sadece 0 ve 1 rakamlarından oluşur.)
 7. A kilobit is equal to 1,000 bits. (Bir kilobit 1.000 bit’e eşittir.)
 8. A megabit is equal to 1 million bits. (Bir megabit 1 milyon bit’e eşittir.)
 9. Bit manipulation is a fundamental concept in computer science. (Bit manipülasyonu, bilgisayar biliminde temel bir kavramdır.)
 10. Encryption algorithms use bit shifting and bitwise operations. (Şifreleme algoritmaları, bit kaydırma ve bitwise işlemler kullanır.)
 11. File sizes are measured in kilobytes, megabytes, and gigabytes. (Dosya boyutları kilobayt, megabayt ve gigabayt olarak ölçülür.)
 12. The more bits a computer can process at once, the faster it can perform tasks. (Bir bilgisayar ne kadar fazla biti aynı anda işleyebilirse, görevleri o kadar hızlı gerçekleştirebilir.)
 13. The decimal system uses 10 digits, while the binary system uses only 2. (Onlu sistem 10 rakam kullanırken, ikili sistem sadece 2 rakam kullanır.)
 14. Bitwise operators perform operations on individual bits. (Bitwise operatörler, tek tek bitler üzerinde işlem yapar.)
 15. Bitwise XOR is used in cryptography for data encryption. (Bitwise XOR, veri şifrelemesi için kriptografi de kullanılır.)
 16. Bitwise AND can be used to mask or clear specific bits in a binary number. (Bitwise AND, ikili bir sayıda belirli bitleri maskelemek veya temizlemek için kullanılabilir.)
 17. Bit errors can occur during data transmission and affect the accuracy of the data. (Veri iletimi sıras
 1. Bit flipping is a type of cyber attack that involves changing the value of a single bit in a data stream. (Bit çevirme, bir veri akışındaki tek bir bitin değerini değiştirmeyi içeren bir tür siber saldırıdır.)
 2. Bit arrays are commonly used in programming for storing and manipulating large sets of binary data. (Bit dizileri, büyük ikili veri kümelerini depolamak ve manipüle etmek için programlamada yaygın olarak kullanılır.)
 3. Bit depth refers to the number of bits used to represent the color of each pixel in an image. (Bit derinliği, bir resimdeki her pikselin rengini temsil etmek için kullanılan bit sayısına atıfta bulunur.)

(Türkçe çevirileri de eklenmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.