Birthrate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Birthrate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Birthrate Nedir?

Birthrate, belirli bir bölgedeki veya ülkedeki doğum oranını ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. The birthrate in Japan has been declining for years. (Japonya’daki doğum oranı yıllardır düşüyor.)
 2. The government is concerned about the low birthrate in the country. (Hükümet, ülkedeki düşük doğum oranından endişe duyuyor.)
 3. The birthrate in the city has been increasing steadily. (Şehirdeki doğum oranı istikrarlı bir şekilde artıyor.)
 4. The birthrate among teenagers is a cause for concern. (Gençler arasındaki doğum oranı endişe verici bir durum.)
 5. The government has implemented policies to increase the birthrate. (Hükümet, doğum oranını artırmak için politikalar uyguladı.)
 6. The birthrate in rural areas is higher than in urban areas. (Kırsal kesimlerdeki doğum oranı, kentsel alanlardan daha yüksek.)
 7. The low birthrate is a problem for the country’s economy. (Düşük doğum oranı, ülkenin ekonomisi için bir sorun.)
 8. The birthrate among immigrants is higher than among native-born citizens. (Göçmenler arasındaki doğum oranı, doğum yerinde doğan vatandaşlardan daha yüksek.)
 9. The birthrate in the United States has been declining for several years. (ABD’deki doğum oranı birkaç yıldır düşüyor.)
 10. The government is offering incentives to encourage people to have more children and increase the birthrate. (Hükümet, insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek ve doğum oranını artırmak için teşvikler sunuyor.)
 11. The birthrate in developing countries is generally higher than in developed countries. (Gelişmekte olan ülkelerdeki doğum oranı genellikle gelişmiş ülkelere göre daha yüksek.)
 12. The birthrate for twins has increased in recent years. (Son yıllarda ikiz doğum oranı arttı.)
 13. The birthrate for girls is slightly higher than for boys. (

Kız çocukları için doğum oranı erkek çocuklarına göre biraz daha yüksek.)
14. The government is worried about the impact of the low birthrate on the country’s aging population. (Hükümet, düşük doğum oranının ülkenin yaşlanan nüfusu üzerindeki etkisinden endişe duyuyor.)

 1. The birthrate in Europe has been declining for several decades. (Avrupa’daki doğum oranı birkaç on yıldır düşüyor.)
 2. The birthrate for first-time mothers is lower than for mothers who have had children before. (İlk kez anne olanlar için doğum oranı, daha önce çocuk sahibi olan annelerden daha düşük.)
 3. The government is trying to address the low birthrate by providing more support for families with children. (Hükümet, çocuklu ailelere daha fazla destek sağlayarak düşük doğum oranını ele almaya çalışıyor.)
 4. The birthrate in China has been affected by the government’s one-child policy. (Çin’deki doğum oranı, hükümetin tek çocuk politikasından etkilendi.)
 5. The birthrate in India is higher in rural areas than in urban areas. (Hindistan’daki doğum oranı, kırsal kesimlerde kentsel alanlardan daha yüksek.)
 6. The birthrate in the world is expected to decline in the coming decades. (Dünya genelinde doğum oranının önümüzdeki on yıllarda düşmesi bekleniyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.