Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Bilişim Haftası İle İlgili Konuşma Metni - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Ağustos 2022

Bilişim Haftası İle İlgili Konuşma Metni

Bilişim haftası hakkında konuşma metni, bilişim haftası ile ilgili konuşma metni

Bilişim Haftası ( Mayıs Ayının İlk Haftası)

İnsanların ekonomik, teknik ve toplumsal alanlardaki iletişi­minde kullandığı ve bilimin temeli olan bilginin özellikle elektronik araçlar kanalıyla, düzenli ve akılcı bir şekilde işlenme­si bilimine bilişim adı verilir.

Günümüzde sürekli yeni bilgiler üretilmekte ve teknolojik ge­lişmeler hızla değişerek yayılmaktadır, Bilginin yayılmasında inter­netin önemi fazladır, Günümüzde üretilen bilgi, dünyadaki pek- çok ülkeye aynı anda yayılmaktadır. Bu da internet sayesinde olmaktadır.

Çağımız bilgi toplumu olma sürecinde hızla ilerlemektedir. Bil­gi toplumu, bilgiyi yaşamında kullanan, bilgiye ihtiyaç duyan, sürekli kendini geliştiren ve yenileyen toplumdur. Bilgi toplumun­da yaşam boyu öğrenme ve sürekli eğitim talebi vardır. Eskiden insanlar bir iş yaparken beden güçlerini kullanıyorlardı. Sanayi toplumunda ise insan aklı ve zekâsı işin içine girdi, İnsan aklı ve ze­kâsı, beden gücü ile bir araya gelerek üretim yaptı. Bilgi toplu­muna geçilmesi ile insanın aklı ve zekâsı ön plana çıktı. Teknoloji­deki gelişmeler sonucu bedensel güç geride kaldı. İnsan aklının ve beyninin çalışma şeklinin taklidi olan micro chip (mikro çip) teknolojisi sayesinde dünya büyük bir devrim yaşadı.

Fabrikalarda daha önce işçilerin beden güçlerini kullanarak yaptıkları pek çok iş, artık bilgisayarla çalıştırılan otomatik makinelerle yapılmaktadır. Bu da bize insan bedeninin yerini aklın al­makta olduğunu göstermektedir,

Okulların hızlı bilgi üretimi ve teknolojik gelişmelerin dışında kalması düşünülemez. Günümüzde okullar bilgisayar ve İnternet teknolojisinden yararlanmaktadır. Binlerce kitaba ancak sığabile­cek bilgiler bilgisayarlarda bir tuşun ucunda, işlem yaparak ulaşıla­bilecek konumda kullanmamızı beklemektedir. Yine kütüphaneler dolusu kitaplara ancak sığabilecek bilgiler, internet kullanıcılarına bir tuşla ulaşabilecekleri bir konumdadır. Teknolojik gelişmeler bilgi­ye ulaşmada, bilgiyi kullanmada ve paylaşmada insanların hizme­tine girmiştir. Öğrenciler ihtiyaçları olan bilgilere internet aracılığı ile ulaşabilmekte ve bu bilgiler bilgisayarda depolanmaktadır.

Öğretmenler ders anlatımında bilgisayardan ve İnternetten yararlanmaktadır, Projeksiyon makineleri ile ders sunumlarını yapabilmektedir, Yine öğretmenler, DVD cihazlarını kullanarak CD’ler yardımıyla ders anlatabilmektedirler.

Birçok kurum ve kuruluş, çoklu ortam denilen bilgisayarlı or­tamda, internet yardımı ile konferanslar düzenlemektedir. Bu konferanslara, çok uzakta olan insanlar bile ses ve görüntüleri ile konu hakkındaki fikirlerini katılımcılarla paylaşmaktadırlar.

Günümüzde bilgisayarlar elde taşınabilecek boyutta küçül­müş, her ortamda bilgiye ulaşmak olanaklı olmuştur, iletişim alanın­da da bilişim teknolojisi gelişmiştir. Cep telefonlarının kamerasıyla görüntü alınabilmekte, fotoğraf çekilebilmekte, yazılı, resimli ileti gönderilebilmekte, her türlü haber, cep telefonuna ulaşmaktadır.

Teknolojinin de yardımı ile her öğrenci bilgiye nasıl ulaşabile­ceğini artık bilmektedir. Ayrıca öğrenciler nasıl öğrenebilecekleri konusunda da kendi öğrenim portföylerini oluşturma imkanına da sahip olmuşlardır.

Okul yöneticileri; okul-öğrenci-veli ilişkilerinde bilişim teknolo­jisinden yararlanmaktadır, Okul yönetimi, öğrencilerin ders başa­rıları, devam-takip durumları, öğrenci rehberlik hizmetlerinde in­ternet aracılığıyla öğrenci velisini bilgilendirmektedir.

İnsanlar yaşamlarını, bilişim ve teknolojisini kullanarak daha ko­lay hale getirmişlerdir. Bilişimden yararlanabilmek için teknolojik araçları kullanmasını bilmeliyiz. Elde ettiğimiz verileri değerlendire­cek bilgimiz olmalıdır, Aksi durumda taşıt sahibi olup onu kullana­mayan insan gibi oluruz, Yani evde, okulda, iş yerinde bilgisayarı­mız ve diğer teknolojik araçlarımız olabilir. Onları kullanmayı bilmi­yor ve elde ettiğimiz verileri değerlendiremiyorsak ne bilgisayarın ne de diğer teknolojik donanımların bize hiçbir yararı olmaz.

Okullarda, öğrencilere bilişim konusunda yeterlilik kazandır­mak için çalışmalar yapılır, Öğrencilerin bilgisayar, internet ve diğer teknolojik araçları derslerinde kullanabilmeleri için bilgilendir­me çalışmaları yapılır, Ayrıca bu teknolojik araçlardan elde edi­len verileri okuma ve yararlanmaları için de gerekli çalışmalar ya­pılır, Bilişimin, öğrencinin yaşamında yer alması konusunda doğru davranışlar kazandırılır.

Bilişim Haftasının amacı; gelişen ve küreselleşen bir dünyada bilginin hiç kimsenin malı olmadığı, üretilen bu bilginin tüm insan­lığın ortak malı olduğunu öğrencilere anlatmaktır. Ayrıca bilişimin ve teknolojinin insan yaşamına, bilime olan katkılarını kavratmak, öğrencilerin yaşamlarında teknolojiyi ve bilişimi kullanmalarını bir davranış olarak benimsetmektir.

Bilişim Haftası süresince bu amaçlar doğrultusunda çalışma­lar yapılır. Öğrencilerin bilişim konusunda bilinçli olmaları için çalışmalar yapılır. Kompozisyonlar ve şiirler okunur. Eğitim ve öğre­timde yararlanılan teknolojik araçları tanıtıcı sergiler düzenlenir, Konuyla ilgili film, slayt gösterileri sunulur, Bilişimin yararlarını anla­tan resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenir. Varsa bilişim ve teknoloji fuarlarına geziler düzenlenir. Bilişim ve teknoloji saye­sinde, yurdumuzun diğer ülkelerle bilim, sanayi ve teknoloji alan­larında rekabet edebileceği ve kalkınabileceği anlatılır.

Bilişim haftası ile ilgili konuşma metni hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781