Bilingual İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Bilingual İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Bilingual Nedir?


Bilingual, iki dilde akıcı bir şekilde konuşabilen veya yazabilen kişiyi ifade eder. Bu kişiler, anadilini ve bir yabancı dilini öğrenmişlerdir.

Örnek Cümleler:

 1. My daughter is bilingual. She speaks both English and Spanish fluently. (Kızım iki dilli. İngilizce ve İspanyolca’yı akıcı bir şekilde konuşuyor.)
 2. Learning a new language is easier for bilingual people. (Yeni bir dil öğrenmek, iki dilli insanlar için daha kolaydır.)
 3. I wish I were bilingual so that I could communicate with people from different countries. (Keşke iki dilli olsaydım, böylece farklı ülkelerden insanlarla iletişim kurabilirdim.)
 4. Being bilingual can give you a competitive advantage in the job market. (İki dilli olmak, iş piyasasında rekabet avantajı sağlayabilir.)
 5. The teacher asked if there were any bilingual students in the class. (Öğretmen, sınıfta iki dilli öğrenci olup olmadığını sordu.)
 6. My friend is bilingual in English and French, so she can easily travel to Canada. (Arkadaşım, İngilizce ve Fransızca’da iki dilli olduğu için Kanada’ya kolayca seyahat edebiliyor.)
 7. Learning a new language can help you become bilingual. (Yeni bir dil öğrenmek, iki dilli olmanıza yardımcı olabilir.)
 8. Being bilingual can improve your cognitive abilities. (İki dilli olmak, bilişsel yeteneklerinizi geliştirebilir.)
 9. The company is looking for a bilingual customer service representative. (Şirket, iki dilli bir müşteri hizmetleri temsilcisi arıyor.)
 10. Bilingualism is becoming increasingly important in today’s globalized world. (İki dillilik, bugünün küreselleşmiş dünyasında giderek daha önemli hale geliyor.)
 11. Being bilingual can help you understand and appreciate different cultures. (İki dilli olmak, farklı kültürleri anlamanıza ve takdir etmenize yardımcı olabilir.)
 12. Her parents spoke different languages, so she grew up bilingual. (Annesi ve babası farklı diller konuştuğu için iki dilli olarak büyüdü.)
 13. Bilingual people can easily switch between languages without thinking. (İki dilli insanlar düşünmeden diller arasında geçiş yapabilirler.)
 14. Learning a new language can be a fun way to become bilingual. (Yeni bir dil öğrenmek, iki dilli olmanın eğlenceli bir yolu olabilir.)
 15. She got a job as a translator because she was bilingual. (İki dilli olduğu için tercüman olarak iş buldu.)
 16. Bilingual children often have better problem-solving skills. (İki dilli çocuklar genellikle daha iyi problem çözme becerilerine

sahiptirler.)
17. Being bilingual can make it easier to learn additional languages. (İki dilli olmak, ek dil öğrenmeyi daha kolay hale getirebilir.)

 1. He was able to communicate with the locals because he was bilingual. (İki dilli olduğu için yerlilerle iletişim kurabildi.)
 2. Bilingualism has been linked to a reduced risk of cognitive decline in old age. (İki dillilik, yaşlılıkta bilişsel gerileme riskinin azalması ile ilişkilendirilmiştir.)
 3. The international conference required bilingual interpreters to facilitate communication. (Uluslararası konferans, iletişimi kolaylaştırmak için iki dilli tercümanlara ihtiyaç duydu.)

Note: Türkçe karşılıklar, cümlelerin hemen yanında parantez içinde verilmiştir. Kalın ve mavi renkteki cümleler HTML etiketleri ile vurgulanmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.