Bilimsel Çalışma Basamakları Nelerdir?

Bu yazımızda bilimsel çalışma basamakları nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Bilimsel çalışmalar, deney ve gözlemlere dayanan çalışmalar. Sorunun belirlenmesi ve çözülmesinde deney ve gözlem bilimsel bilgi için olmazsa olmazdır. Bilimsel bilginin oluşmasında doğadaki gözlemler de oldukça önemlidir.

Bilimsel araştırma ve çalışma basamakları baştan sona birbiriyle bağlantılı ve belli bir düzende oluşmuştur. Bir basamak olmadan veya gerçekleşmeden diğer basamağa geçmek mümkün değildir. Böyle bir durum bilimsel açıdan tutarlılığı, geçerliliği bozmaktadır.

Bilimsel çalışma basamakları şu şekildedir:

*Problem tespiti yapmak

*Veri toplamak

*Hipotez kurmak

*Hipoteze dayalı olarak tahminler yapmak

*Deneyler gerçekleştirmek

*Teori oluşturmak

*Kanun meydana getirmek

Problemin tespitinden sonra nitel ve nicel olarak veriler toplanır. Bu verilerden bir varsayıma ulaşılır. Varsayım geçerli ve tutarlı tahminlerle desteklenir. Hipoteze dayalı deneysel gözlemler yapılır ve teori oluşturulur. Teori, kanunun bir parçasıdır. Kanun daha geneldir.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.