Bilimsel Araştıma Basamakları Nelerdir? Bir Konu İle Örnek Veriniz

Bilimsel Araştıma Basamakları Nelerdir? Bir Konu İle Örnek Veriniz

Bilimsel Araştırma Basamakları

 1. Sorunun belirlenmesi: Bilimsel araştırmanın ilk aşaması, araştırmacının çözmek istediği sorunu belirlemesidir. Bu sorun, literatür taraması yaparak ya da kişisel gözlemler sonucu ortaya çıkabilir.
 2. Literatür taraması: Araştırmacı, sorunu belirledikten sonra mevcut bilimsel literatürde konuyla ilgili yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi sahibi olur. Bu aşamada amaç, daha önceki araştırmaların sonuçlarını özetlemek ve boşlukları belirlemektir.
 3. Hipotez oluşturma: Literatür taramasının ardından araştırmacı, elde ettiği bilgiler doğrultusunda hipotezler oluşturur. Hipotez, sorunun çözümü için yapılan varsayımlardır.
 4. Araştırma tasarımı: Araştırmanın nasıl yapılacağı, verilerin hangi yöntemlerle toplanacağı ve hangi analiz teknikleri kullanılacağı bu aşamada belirlenir.
 5. Veri toplama: Araştırmanın tasarımı doğrultusunda, veriler toplanır. Bu veriler, anketler, mülakatlar, gözlemler ya da diğer teknikler kullanılarak elde edilebilir.
 6. Verilerin analizi: Veriler toplandıktan sonra, analiz edilir. Bu aşamada, verilerin doğruluğunu kontrol edilir ve elde edilen sonuçlar istatistiksel yöntemlerle analiz edilir.
 7. Sonuçların yorumlanması: Verilerin analizi sonucunda elde edilen sonuçlar yorumlanır. Bu aşamada amaç, hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığının belirlenmesidir.
 8. Sonuçların raporlanması: Son aşamada, araştırmacı elde ettiği sonuçları raporlar. Bu rapor, araştırmanın amacını, hipotezleri, veri toplama ve analiz yöntemlerini, sonuçları ve yorumları içerir.

Bilimsel araştırma basamakları genellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Araştırma Konusu Belirleme: İlk adım olarak, araştırmacı araştırma yapmak istediği konuyu belirler.

Örnek: “Çocukların düzenli egzersiz yapmasının akademik performansları üzerindeki etkisi” gibi bir konu belirlenebilir.

 1. Literatür Taraması: Konuyla ilgili daha önce yapılmış araştırmaların incelenmesi ve bu araştırmaların sonuçlarının analiz edilmesi gerekmektedir.

Örnek: “Düzenli egzersiz ile akademik performans arasındaki ilişki” gibi konuları içeren önceki araştırmaların taraması yapılmalıdır.

 1. Hipotez Kurma: Literatür taramasının ardından, araştırmacı konu hakkında bir hipotez kurar. Hipotez, araştırmacının düşüncelerini ve beklentilerini belirtir.

Örnek: “Çocukların düzenli egzersiz yapması, akademik performanslarını arttırır.”

 1. Veri Toplama: Hipotez test edilebilmek için, araştırmacılar veri toplama işlemine başlarlar. Bu adımda, veri toplama yöntemi belirlenir ve veriler toplanır.

Örnek: Çocukların egzersiz yapma alışkanlıklarını, akademik performansları ve sosyo-ekonomik durumlarını içeren bir anket hazırlanabilir ve bu ankete dayalı veriler toplanabilir.

 1. Veri Analizi: Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra, araştırmacılar verileri analiz ederler. Bu adımda, veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilir.

Örnek: Anket sonuçları, veri analizi için kullanılarak, çocukların egzersiz yapma alışkanlıkları ile akademik performansları arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelenebilir.

 1. Sonuçlar: Veriler analiz edildikten sonra, araştırmacılar sonuçlarını yorumlar ve hipotezlerinin doğruluğunu tartışır.

Örnek: Araştırma sonucunda, çocukların düzenli egzersiz yapmasının akademik performansları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirlenebilir.

 1. Yayınlama: Son olarak, araştırma sonuçları yayınlanabilir. Bu adımda, araştırmacılar sonuçlarını bir makalede özetler ve yayınlama sürecini başlatırlar.

Örnek: Sonuçlar bir akademik dergide yayınlanabilir.

Tabii ki, bu adımlar birbirleriyle yakından ilişkilidir ve bazı adımlar belirli bir sıraya uymak zorunda değildir. Örneğin, veri analizi bazen veri toplama sırasından önce de yapılabilir. Ayrıca, belirli bir adımda sorunlarla karşılaşılması durumunda, araştırmacılar adımları geri dönebilirler ve sorunları çözmek için yeniden düzenleme yapabilirler.

Bir başka örnek ise “Araştırmaların Kıyafet Tercihleri Üzerindeki Etkisi” gibi bir konu olabilir.

 1. Araştırma Konusu Belirleme: İlk adım olarak, araştırmacı kıyafet tercihleri ve araştırmaların birbirleri üzerindeki etkisini incelemek istediğini belirler.
 2. Literatür Taraması: Konuyla ilgili önceki araştırmaların taraması yapılır ve bu araştırmaların sonuçları analiz edilir.
 3. Hipotez Kurma: Literatür taramasının ardından, araştırmacı kıyafet tercihleri ve araştırmalar arasında bir ilişki olduğu hipotezini kurar.
 4. Veri Toplama: Veri toplama yöntemi belirlenir ve veriler toplanır. Bu adımda, katılımcılara kıyafet tercihleri ve araştırmalar hakkında sorular sorulabilir.
 5. Veri Analizi: Veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilir. Araştırmacılar, kıyafet tercihleri ve araştırmalar arasındaki ilişkiyi analiz edebilirler.
 6. Sonuçlar: Veriler analiz edildikten sonra, araştırmacılar sonuçlarını yorumlar ve hipotezlerinin doğruluğunu tartışır. Araştırma sonucunda, kıyafet tercihlerinin araştırmaları etkileyebileceği belirlenebilir.
 7. Yayınlama: Son olarak, araştırma sonuçları yayınlanabilir. Bu adımda, araştırmacılar sonuçlarını bir makalede özetler ve yayınlama sürecini başlatırlar.

Bilimsel araştırma basamakları, birçok farklı konu için uygulanabilir ve araştırmacıların elde etmek istedikleri sonuçlara bağlı olarak değişebilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.