Bile İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Bile İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Bile İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Karaciğer tarafından üretilen, sindirim sıvısının bir parçası olan, sindirimde önemli bir rol oynayan yeşilimsi bir sıvı.

 1. In digestion, bile helps break down fats into fatty acids. (Sindirimde, safra yağları yağ asitlerine parçalamaya yardımcı olur.)
 2. The liver secretes bile to aid digestion. (Karaciğer sindirime yardımcı olmak için safra salgılar.)
 3. Bile is stored in the gallbladder. (Safra, safra kesesinde depolanır.)
 4. Insufficient bile production can lead to digestive problems. (Yetersiz safra üretimi, sindirim problemlerine neden olabilir.)
 5. The yellowish-green color of bile comes from bilirubin. (Safra yeşilimsi sarı rengi bilirubinden gelir.)
 6. Gallstones can form when there is too much cholesterol in bile. (Safra kesesi taşları, safra içinde kolesterol fazlalığı olduğunda oluşabilir.)
 7. Bile also helps eliminate waste products from the body. (Safra ayrıca vücuttan atık ürünlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.)
 8. The liver continuously produces bile, even when we are not eating. (Karaciğer, yemek yemiyor olsak bile sürekli olarak safra üretir.)
 9. Bile reflux can cause heartburn and other digestive symptoms. (Safra reflüsü, yanma hissi ve diğer sindirim belirtilerine neden olabilir.)
 10. A blocked bile duct can cause jaundice. (Tıkanmış safra kanalı sarılığa neden olabilir.)
 11. A diet high in fiber can help promote bile excretion. (Lif açısından zengin bir diyet, safra atılımını teşvik etmeye yardımcı olabilir.)
 12. Bile acids are involved in the absorption of fats and fat-soluble vitamins. (Safra asitleri, yağların ve yağda çözünen vitaminlerin emiliminde rol oynar.)
 13. Bile is composed of water, electrolytes, and organic molecules such as bilirubin and cholesterol. (Safra, su, elektrolitler ve bilirubin ve kolesterol gibi organik moleküllerden oluşur.)
 14. Certain medications can interfere with bile production or flow. (Bazı ilaçlar safra üretimini veya akışını engelleyebilir.)
 15. Bile duct cancer is a rare but serious form of cancer. (Safra kanalı kanseri, nadir ama ciddi bir kanser türüdür.)
 16. After a meal, the gallbladder contracts to release bile into the small intestine. (Yemekten sonra safra kesesi, safra salarak ince bağırsağa bırakır.)
 17. Bile helps emulsify fats, making them easier to

digest. (Safra, yağları emülsifiye ederek sindirilmelerini daha kolay hale getirir.)
18. Bile plays a role in the regulation of cholesterol levels in the body. (Safra, vücuttaki kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinde rol oynar.)

 1. An obstruction in the bile duct can cause pain and discomfort. (Safra kanalındaki bir tıkanıklık ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir.)
 2. Bile is a critical component of the digestive system, without which proper digestion cannot occur. (Safra, uygun sindirim olmadan sindirim sistemi için önemli bir bileşendir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.