Beyin Göçünün Nedenleri Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz

Beyin göçünün nedenleri maddeler halinde hakkında bilgi kısaca, Beyin göçünün nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz

Beyin göçünün birçok nedeni vardır ancak bunları altı başlık altında toplamak mümkündür. Ekonomik nedenler, siyasi nedenler, bilim ve teknoloji politikalarında yapılan yanlışlar, eğitim sistemindeki yanlışlıklar,işsizlik ve yabancı dilde eğitim beyin göçünün temel altı nedenidir.

1. Ekonomik Nedenler

Nitelikli insanlar özel sektörde ya da kamuda düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Ayrıca çalışanların ödemek zorunda olduğu yüksek vergiler çalışanları zor durumda bırakmaktadır. Ülkede genel olarak ekonomik durum istikrarlı değilse ve iş güvencesi yeterince yoksa bu beyin göçüne neden olabilmektedir.

2. Politik (Siyasal) Nedenler

Ülkede etnik olarak farklı insanlara ayrımcılıklar yapılması ve siyasi bir kaos ortamının hakim olması beyin göçü için politik nedenlerdir. Beyin göçünde ayrıca iş hayatında politik durumların etkili olması ve siyasi baskı da etkilidir.

3. Bilim ve Teknoloji Politikalarında Yapılan Yanlışlıklar

AR-GE olarak bilinen araştırma geliştirme çalışmalarına yeterli önemin verilmemesi, AR-GE’ye gerekli sermayenin harcanmaması, icatların maddi açıdan desteklenmemesi, bilime gereken önemin verilmemesi ve bilim alanındaki çalışmalara devletin vergide kolaylık sağlamaması gibi nedenler beyin göçüne neden olmaktadır.

4. Eğitim Sisteminde Yapılan Yanlışlar

Eğitim harcamalarının 142$ gibi az bir miktarda olduğu ülkemizde beyin göçü de sık sık yaşanmaktadır. İnsanlar daha iyi imkanlar ve daha iyi eğitim veren yabancı ülkelerdeki okullara yönelmektedir. Ayrıca milli eğitim politikaları da istikrarlı ve başarılı değildir. Eğitimde insanlar arasında fırsat eşitliği sağlanamamıştır ve herkes aynı şekilde eğitim alamamaktadır.

5. İşsizlik

Birçok üniversite mezununun işsiz kaldığı ülkemizde mezunlar kendi alanlarında çalışamamakta ve kendi yeteneklerine yönelik işler bulamamaktadır. Tüm bunlar beyin göçünü tetiklemektedir.

6. Yabancı Dilde Eğitim 

Ülkemizde verilen yabancı dilde eğitim nedeniyle, dili kullanan ülkelerde yaşayan kişilerin hiçbir harcama yapmadan işgücü sağlayabilmeleri beyin göçünün bir diğer nedenidir.

Beyin Göçünün Nedenleri Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.