Best İnterest İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Best İnterest İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Best Interest Nedir?

Best Interest terimi, bir kişinin veya gruba ait en iyi kararları almak için en uygun, adil ve etik yöntemleri ifade eder. Bu terim özellikle finansal ve hukuki işlemlerde kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. My financial advisor always acts in my best interest. (Finansal danışmanım her zaman benim en iyi çıkarımı gözetir.)
 2. The court ruled that the child’s best interest was to stay with their mother. (Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarının annesiyle kalması olduğuna hükmetti.)
 3. As a teacher, my best interest is always the well-being and success of my students. (Bir öğretmen olarak, her zaman öğrencilerimin refahı ve başarısı benim en büyük önceliğimdir.)
 4. The company’s best interest is to increase profits without compromising on quality. (Şirketin en iyi çıkarı, kaliteden ödün vermeden karlılığı artırmaktır.)
 5. Our government officials should always act in the best interest of the people they serve. (Hükümet yetkililerimiz her zaman hizmet ettikleri insanların en iyi çıkarını gözetmelidir.)
 6. When making important decisions, it’s important to consider everyone’s best interest. (Önemli kararlar alırken, herkesin en iyi çıkarını göz önünde bulundurmak önemlidir.)
 7. The doctor recommended the surgery as it was in the patient’s best interest. (Doktor, ameliyatın hastanın en iyi çıkarına olduğunu önerdi.)
 8. The school board’s decision was made in the best interest of the students and their education. (Okul yönetim kurulunun kararı, öğrencilerin ve eğitimlerinin en iyi çıkarına yapılmıştı.)
 9. It’s important to have a lawyer who will act in your best interest during legal proceedings. (Hukuki süreçlerde sizin en iyi çıkarınızı gözetecek bir avukatın olması önemlidir.)
 10. A good friend always has your best interest at heart. (İyi bir arkadaş her zaman senin en iyi çıkarını düşünür.)
 11. In business, it’s important to act in the best interest of all stakeholders, including employees and shareholders. (İş dünyasında, çalışanlar ve hissedarlar da dahil olmak üzere tüm paydaşların en iyi çıkarını gözetmek önemlidir.)
 12. The police officer acted in the best interest of public safety when making the arrest. (Polis memuru tutuklama yaparken halkın güvenliği için en iyi çıkarı gözetti.)
 13. As a parent, your child’s best interest should always come first. (Bir ebeveyn olarak, çocuğunun en iyi çıkarı her zaman öncelikli olmalıdır.)
 14. The lawyer argued that the proposed settlement was not in the client’s best interest. (Avukat, önerilen

anlaşmanın müvekkilinin en iyi çıkarına olmadığını savundu.)
15. The organization’s mission is to act in the best interest of the environment and sustainability. (Organizasyonun misyonu, çevre ve sürdürülebilirlik için en iyi çıkarı gözetmektir.)

 1. The real estate agent should always act in the best interest of their clients when buying or selling property. (Gayrimenkul danışmanı, mülk alırken veya satarken müşterilerinin en iyi çıkarını gözetmelidir.)
 2. The government’s decision to invest in education was made in the best interest of the country’s future. (Hükümetin eğitime yatırım yapma kararı, ülkenin geleceği için en iyi çıkarına yapılmıştı.)
 3. A good leader always acts in the best interest of their team and their success. (İyi bir lider her zaman ekibinin ve başarısının en iyi çıkarını gözetir.)
 4. The doctor’s decision to prescribe medication was made in the best interest of the patient’s health. (Doktorun ilaç yazma kararı, hastanın sağlığı için en iyi çıkarına yapılmıştı.)
 5. The athlete’s decision to retire was made in the best interest of their long-term health and well-being. (Sporcunun emekli olma kararı, uzun vadeli sağlık ve refahı için en iyi çıkarına yapılmıştı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.