Be Tantamount To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Tantamount To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tantamount To Nedir?

“tantamount to” İngilizcede “eşit, aynı anlama gelen, denk” anlamlarına gelen bir ifadedir. Bu ifade, iki şeyin aynı etkiyi yarattığını veya aynı öneme sahip olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. His silence was tantamount to agreement.

  (Onun sessizliği, anlaşmayla eşdeğerdi.)

 2. She argued that the new policy was tantamount to discrimination.

  (Yeni politikanın ayrımcılıkla eşdeğer olduğunu savundu.)

 3. Lying on the resume is tantamount to fraud.

  (Özgeçmişte yalan söylemek dolandırıcılıkla eşdeğerdir.)

 4. Forgiving him now would be tantamount to admitting that he was right.

  (Şimdi onu affetmek, onun haklı olduğunu kabul etmekle eşdeğer olacaktır.)

 5. Asking for special treatment is tantamount to showing weakness.

  (Özel muamele istemek, zayıflık göstermekle eşdeğerdir.)

 6. Selling the company would be tantamount to giving up on our dreams.

  (Şirketi satmak, hayallerimizden vazgeçmekle eşdeğer olacaktır.)

 7. Not speaking out against injustice is tantamount to supporting it.

  (Haksızlığa karşı konuşmamak, onu desteklemekle eşdeğerdir.)

 8. The CEO’s behavior was tantamount to creating a hostile work environment.

  (CEO’nun davranışları, düşmanca bir çalışma ortamı yaratmakla eşdeğerdi.)

 9. Ignoring the warning signs would be tantamount to putting yourself in danger.

  (Uyarı işaretlerini görmezden gelmek, kendinizi tehlikeye atmakla eşdeğer olacaktır.)

 10. Choosing not to vote is tantamount to surrendering your right to have a say in the government.

  (Oy kullanmamayı seçmek, hükümette söz sahibi olma hakkınızı teslim etmekle eşdeğerdir.)

 11. Not disclosing all relevant information is tantamount to lying.

  (Tüm ilgili bilgileri açıklamamak, yalan söylemekle eşdeğerdir.)

 12. Working for free is tantamount to exploitation.

  (Ücretsiz çalışmak, sömürüyle eşdeğerdir.)

 13. Neglecting your health is tantamount to neglecting your future.

  (Sağlığınızı ihmal etmek, geleceğinizi ihmal etmekle eşdeğerdir.)

 14. Treating others with disrespect is tantamount to treating yourself with disrespect.

  (Başkalarına saygısızlık yapmak, kendinize saygısızlık yapmakla eşdeğerdir.)

 15. Spreading rumors is tantamount to spreading lies.

  (Söylentiler yaymak, yalan yaymakla eşdeğerdir.)

 16. Allowing discrimination to go unchecked is tantamount to endorsing it.

  (Ayrımcılığı kontrolsüz bırakmak, onaylamakla eşdeğerdir.)

 17. Ignoring the needs of others is tantamount to selfishness.

  (Başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelmek, bencil olmakla eşdeğerdir.)

 18. Taking shortcuts is tantamount to cheating.

  (Kısa yollar almak, hile yapmakla eşdeğerdir.)

 19. Making excuses is tantamount to avoiding responsibility.

  (Bahane üretmek, sorumluluktan kaçmakla eşdeğerdir.)

 20. Censorship is tantamount to violating freedom of speech.

  (Sansür, ifade özgürlüğünü ihlal etmekle eşdeğerdir.)

Yukarıdaki örnek cümlelerde “tantamount to” ifadesi, iki şeyin eşit veya aynı anlama gelen olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.