Be Supposed To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Supposed To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Supposed To Nedir?

Be supposed to, bir eylemin ya da durumun beklenen ya da gereken şey olduğunu ifade etmek için kullanılan bir İngilizce kalıptır.

Örnek Cümleler:

 1. She is supposed to arrive at the airport at 3 pm. (O, saat 3’te havaalanına varması gerekiyor.)
 2. I am supposed to meet him at the library. (Onunla kütüphanede buluşmam gerekiyor.)
 3. You are supposed to wear formal clothes for the interview. (Görüşme için resmi kıyafetler giymen gerekiyor.)
 4. They are supposed to bring their own food to the party. (Partiye kendi yiyeceklerini getirmeleri bekleniyor.)
 5. The movie is supposed to start in 10 minutes. (Film 10 dakika içinde başlaması bekleniyor.)
 6. We are supposed to finish this project by next week. (Bu projeyi gelecek haftaya kadar bitirmemiz gerekiyor.)
 7. He is not supposed to use his phone during class. (Ders sırasında telefonunu kullanmamalı.)
 8. Are you supposed to take this medicine with food? (Bu ilacı yemekle birlikte alman gerekiyor mu?)
 9. She is supposed to be a great cook. (O, harika bir aşçı olması gerekiyor.)
 10. He is supposed to have a lot of experience in this field. (Bu alanda çok deneyimi olması bekleniyor.)
 11. The train is supposed to arrive at 7 pm. (Trenin 7’de varması bekleniyor.)
 12. She is not supposed to drive without a license. (Lisansı olmadan araba kullanmamalı.)
 13. Are we supposed to bring our own laptops to the meeting? (Toplantıya kendi bilgisayarlarımızı getirmemiz gerekiyor mu?)
 14. You are not supposed to smoke in this building. (Bu binada sigara içmek yasak.)
 15. The book is supposed to be very interesting. (Kitabın çok ilginç olması gerekiyor.)
 16. He is supposed to be here by now. (O, şu anda burada olması gerekiyor.)
 17. They are supposed to clean their rooms every week. (Her hafta odalarını temizlemeleri bekleniyor.)
 18. She is supposed to speak three languages fluently. (O, üç dil akıcı bir şekilde konuşması gerekiyor.)
 19. He is supposed to be the best player on the team. (Takımdaki en iyi oyuncu olması bekleniyor.)
 20. We are not supposed to park in this area. (Bu bölgede park etmemiz yasak.)

Diğer Kullanımları:

Be supposed to kalıbı, sadece be supposed to + fiil şeklinde kullanılmaz. Aşağıda diğer kullanımları ve örnekleri verilmiştir:

 1. Be supposed to + noun: isim tamlaması ile kullanılır.
 • The train is supposed to arrive at the station. (Trenin istasyona varması bekleniyor.)
 • I am supposed to attend a meeting tomorrow. (Yarın bir toplantıya katılmam gerekiyor.)
 1. Be supposed to + have + past participle: geçmişte beklenen ya da gereken bir eylemin tamamlanmış olduğunu ifade etmek için kullanılır.
 • He was supposed to have finished the project yesterday. (O, projeyi dün bitirmesi gerekiyordu.)
 • She was supposed to have graduated last year. (O, geçen sene mezun olması gerekiyordu.)
 1. Be supposed to + modal verb: bir eylemin yapılması gerektiğine dair bir tavsiye ya da öneriyi ifade etmek için kullanılır.
 • You are supposed to exercise regularly. (Düzenli egzersiz yapmanız önerilir.)
 • We are supposed to eat a balanced diet. (Dengeli bir diyet yapmamız önerilir.)

Özet:

Be supposed to, bir eylemin ya da durumun beklenen ya da gereken şey olduğunu ifade etmek için kullanılan bir İngilizce kalıptır. Yaygın kullanımları, be supposed to + fiil, be supposed to + noun, be supposed to + have + past participle ve be supposed to + modal verb şeklinde olabilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.