Be Subjected To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Subjected To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

“Be Subjected To” Nedir?

“Be Subjected To”, bir eylemin veya durumun etkisi altında kalmak, maruz kalmak anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. I was subjected to a lot of criticism after my presentation. (Sunumumdan sonra birçok eleştiriye maruz kaldım.)
 2. The company is being subjected to a government investigation. (Şirket hükümet soruşturmasına maruz bırakılıyor.)
 3. She was subjected to bullying in school. (Okulda zorbalığa maruz kaldı.)
 4. The city was subjected to a terrible storm last night. (Şehir dün gece korkunç bir fırtınaya maruz kaldı.)
 5. The defendant was subjected to intense questioning by the prosecutor. (Sanık savcı tarafından yoğun sorguya maruz bırakıldı.)
 6. Many animals are subjected to cruel treatment in the name of scientific research. (Birçok hayvan bilimsel araştırmanın adı altında zalimce muameleye maruz kalıyor.)
 7. She was subjected to racial discrimination while applying for the job. (İş başvurusu yaparken ırk ayrımcılığına maruz kaldı.)
 8. The hostages were subjected to inhumane treatment by the kidnappers. (Rehineler kaçıranlar tarafından insanlık dışı muameleye maruz kaldı.)
 9. The company’s profits have been subjected to fluctuations over the past year. (Şirketin karları geçen yıl dalgalanmalara maruz kaldı.)
 10. The building was subjected to extensive renovations before it was opened to the public. (Bina halka açılmadan önce kapsamlı yenilemelere maruz kaldı.)
 11. The suspect was subjected to a lie detector test to determine his involvement in the crime. (Şüpheli suça karışıp karışmadığını belirlemek için bir yalancı detektör testine maruz bırakıldı.)
 12. Children who are neglected are often subjected to emotional trauma. (İhmal edilen çocuklar genellikle duygusal travmaya maruz kalırlar.)
 13. The new policy has subjected employees to additional workload. (Yeni politika çalışanları ek iş yüküne maruz bıraktı.)
 14. The refugees were subjected to harsh living conditions in the makeshift camps. (Mülteciler, geçici kamplarda zorlu yaşam koşullarına maruz kaldılar.)
 15. The patient was subjected to a series of medical tests to determine the cause of her illness. (Hasta hastalığının nedenini belirlemek için bir dizi tıbbi testlere maruz kaldı.)
 16. The athlete was subjected to drug testing after winning the race. (Spora zaferle dönüşünden sonra sporcu ilaç testine maruz bırakıldı.) The prisoners were subjected to harsh punishment for their attempted escape. (Mahkumlar kaçma girişimleri nedeniyle sert cezalara maruz kaldılar.)
 17. The workers were subjected to long hours and low pay in the factory. (İşçiler fabrikada uzun saatler ve düşük ücretlere maruz kaldılar.)
 18. The car was subjected to rigorous testing before it was approved for production. (Araba üretim için onaylanmadan önce sıkı testlere maruz kaldı.)
 19. The victim was subjected to verbal abuse by her partner. (Mağdur eşi tarafından sözlü tacize maruz kaldı.)
 20. The students were subjected to strict discipline in the military school. (Öğrenciler askeri okulda sıkı disipline maruz kaldılar.)

“Be Subjected To” cümleleri, bir durum veya etkinin neden olduğu olumsuz bir deneyimi veya baskıyı ifade etmek için sıklıkla kullanılır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.