Be Rid Of İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Rid Of İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Rid Of Nedir?

“Rid of” deyimi, bir şeyden kurtulmak, onu elden çıkarmak veya yok etmek anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. I want to be rid of these old clothes. (Bu eski kıyafetlerden kurtulmak istiyorum.)
 2. She finally managed to get rid of her cold. (Sonunda soğuk algınlığından kurtulmayı başardı.)
 3. The company needs to be rid of these unprofitable products. (Şirketin bu karlı olmayan ürünlerden kurtulması gerekiyor.)
 4. He can’t seem to get rid of his bad habits. (Kötü alışkanlıklarından kurtulamıyor gibi görünüyor.)
 5. I’m going to be rid of this headache soon. (Bu baş ağrısından yakında kurtulacağım.)
 6. They were finally able to rid the house of mice. (Sonunda evi farelerden kurtarabildiler.)
 7. She couldn’t wait to be rid of her old car. (Eski arabasından kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyordu.)
 8. It’s time to be rid of these negative thoughts. (Bu negatif düşüncelerden kurtulmanın zamanı geldi.)
 9. The town needs to be rid of these abandoned buildings. (Kasabanın bu terk edilmiş binalardan kurtulması gerekiyor.)
 10. He wants to be rid of all the clutter in his house. (Evindeki tüm karışıklıktan kurtulmak istiyor.)
 11. She finally decided to be rid of her toxic friend. (Sonunda toksik arkadaşından kurtulmaya karar verdi.)
 12. The farmer was eager to be rid of the pests destroying his crops. (Çiftçi, ürünlerini yok eden zararlılardan kurtulmayı heyecanla bekliyordu.)
 13. We need to be rid of these old appliances. (Bu eski aletlerden kurtulmamız gerekiyor.)
 14. He tried everything to be rid of his fear of heights. (Yükseklik korkusundan kurtulmak için her şeyi denedi.)
 15. The company wants to be rid of its reputation for poor customer service. (Şirket, kötü müşteri hizmeti reputasyonundan kurtulmak istiyor.)
 16. She was determined to be rid of her debt. (Borçlarından kurtulmaya kararlıydı.)
 17. The government is trying to be rid of corruption. (Hükümet, yolsuzluktan kurtulmaya çalışıyor.)
 18. I need to be rid of this annoying ringing in my ears. (Bu sinir bozucu kulak çınlamasından kurtulmam lazım.)
 19. The team wants to be rid of their losing streak. (Takım, kaybetme serilerinden kurtulmak istiyor.)
 20. He was finally able to be rid of the guilt that had been weighing on him for years. (Yıllardır kendisini sıkıntıya sokan suç
 1. The company was able to be rid of its outdated technology by upgrading to the latest version. (Şirket, en son sürüme yükselterek eski teknolojiden kurtulabildi.)
 2. She couldn’t wait to be rid of the terrible job she had been stuck in for years. (Yıllardır sıkıştığı korkunç işten kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyordu.)
 3. The town was finally able to be rid of the pollution that had been harming the environment. (Çevreye zarar veren kirlilikten sonunda kasaba kurtulabildi.)
 4. He wanted to be rid of the emotional baggage that had been holding him back. (Onu geri tutan duygusal yükten kurtulmak istiyordu.)
 5. She had to be rid of the old furniture in order to make room for the new pieces. (Yeni parçalar için yer açmak için eski mobilyalardan kurtulması gerekiyordu.)
 6. The company needed to be rid of the outdated policies that were hindering its growth. (Büyümesini engelleyen eski politikalardan şirketin kurtulması gerekiyordu.)
 7. He was able to be rid of his fear of public speaking by taking a course. (Kursa katılarak konuşma korkusundan kurtulabildi.)
 8. The town was finally able to be rid of the abandoned cars that were cluttering the streets. (Sokakları kirleten terk edilmiş arabalardan sonunda kasaba kurtulabildi.)
 9. She had to be rid of the toxic relationship that was draining her energy. (Enerjisini boşaltan toksik ilişkiden kurtulması gerekiyordu.)
 10. The company was able to be rid of the outdated software that was causing inefficiencies. (Verimsizliklere neden olan eski yazılımdan şirketin kurtulabilmesi mümkün oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.